AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.02.2001

KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s.
(historické názvy)

Od 19.01.1998 ELCON-PM, a.s.

Aktuálna adresa od 20.07.2012

Tekovská Breznica 283/1, Tekovská Breznica, 96652
(historické adresy)

Od 05.04.2006 Tekovská Breznica 440, Tekovská Breznica, 96652

Od 04.02.2001 Grösslingova 53, Bratislava, 81109

Od 19.01.1998 Heydukova 6, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[38] Zvieratá (124) - /195/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[43] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[66] Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)
[68] Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[85] Emisné ážio (412)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 754 555 3 591 570 3 633 700 4 166 746 4 588 864 4 660 345 3 667 784 2 885 724 3 188 922 3 031 151 3 039 983
3 144 896 3 472 081 3 352 686 3 746 118 3 876 301 4 047 188 2 987 098 2 376 259 2 478 757 2 561 630 2 619 765
3 144 896 3 472 081 3 352 686 3 746 118 3 876 301 4 047 188 2 987 098 2 376 259 2 478 757 2 561 630 2 619 765
15 130 15 130 15 130 15 130 15 130 15 130 15 130 15 130
2 480 416 2 814 541 2 860 452 3 034 599 3 157 363 2 051 272 2 167 197 2 273 312 2 375 777 2 441 539 2 301 647
377 721 328 606 326 490 440 912 533 701 65 009 50 876 44 386 70 796 98 659 39 631
271 629 313 804 150 614 255 477 170 107 1 743 925 753 895 43 431 16 684 5 932 278 487
171 852 15 500 15 500
604 778 114 833 277 286 415 605 707 253 609 046 676 900 506 074 707 571 467 362 416 657
374 517 44 910 51 096 45 201 35 813 15 326 13 628 9 358 20 718 30 525 25 553
49 593 24 622 22 422 18 257 24 542 7 229 4 543 7 178 2 897 1 501 9 439
13 992 987 5 031 3 471 2 967
-9 536 -901 3 441 3 271 8 304 8 097 9 085 2 180 17 821 29 024 16 114
20 202 20 202 20 202 20 202
300 266
8 001 8 001
8 001 8 001
8 001 8 001
215 705 55 587 69 932 328 824 553 165 415 370 429 492 492 479 594 972 333 972 217 483
68 395 20 316 30 343 295 570 522 315 378 583 382 289 491 712 548 922 331 639 168 903
6 752 7 435 26 216
68 395 20 316 30 343 295 570 522 315 371 831 374 854 491 712 522 706 331 639 168 903
4 579 34 493 38 876 32 473 29 621 36 074 46 784 45 337 38 44 580
142 731 778 713 781 1 229 713 419 767 713 2 295 4 000
23 693 28 147 91 929 2 541 86 258 94 204 101 316
23 693 28 147 91 929 2 541 86 258 94 204 101 316
14 556 14 336 156 258 17 887 82 127 78 420 231 239 4 237 5 623 8 661 72 305
313 1 727 5 299 7 837 3 951 5 124 3 775 2 419 1 082 1 992 3 042
14 243 12 609 150 959 10 050 78 176 73 296 227 464 1 818 4 541 6 669 69 263
4 881 4 656 3 728 5 023 5 310 4 111 3 786 3 391 2 594 2 159 3 561
4 881 4 656 3 728 5 023 5 253 4 111 3 786 2 985 2 437 2 159 3 422
57 406 157 139
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 754 555 3 591 570 3 633 700 4 166 746 4 588 864 4 660 345 3 667 784 2 885 724 3 188 922 3 031 151 3 039 983
713 438 1 012 254 420 975 619 983 1 006 005 987 241 982 486 581 983 541 123 -1 811 855 -1 846 029
78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 66 388 66 388
78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 78 615 66 388 66 388
86 085 86 085 86 085 86 085 86 085 86 085 86 085 86 085 86 085
738 320 738 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320
15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 1 605
15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 15 723 1 605
93 511 237 232 436 240 822 262 801 578 798 743 398 240 356 381 -1 897 623 -1 581 274
822 262 822 262 822 262 822 262 801 578 798 743 398 240 356 381
-728 751 -585 030 -386 022 -1 897 623 -1 581 274
-298 816 -143 721 -199 008 -386 022 20 684 4 755 400 503 41 859 371 498 16 060 -334 463
1 783 547 990 184 1 461 088 1 445 756 1 256 142 1 772 621 963 564 462 888 687 846 2 763 959 2 688 063
143 009 131 172 72 217 82 714 77 778 93 590 88 987 65 016 67 468 71 442 73 634
64 059 64 059 64 059 64 059 64 059 64 059 64 059 64 059 64 059
78 123 66 220 7 597 17 768 12 862 28 642 24 007 3 409 71 377 68 917
827 893 561 887 857 889 921 957 65 108
4 609
597 296 263 607
1 504 823 723 739 1 329 431 1 305 318 1 080 086 1 074 661 604 986 368 854 516 679 1 100 797 980 288
958 754 693 384 632 251 384 710 210 913 251 257 326 400 348 595 477 710 1 037 022 911 937
323 295
958 754 693 384 632 251 384 710 210 913 251 257 326 400 348 595 154 415 1 037 022 911 937
12 819
2 000
17 748 14 077 5 616 5 547 2 803 1 700 1 695 1 405 1 701 1 518 2 236
8 942 9 262 4 237 4 173 1 986 1 316 982 1 068 916 964 1 399
2 689 3 276 1 831 1 728 985 789 3 505 11 596 3 796 17 266 194
503 871 3 740 685 496 909 160 863 399 819 599 272 404 6 190 32 556 42 027 64 522
11 636 16 910 4 903 5 592 3 117 2 749 1 879 1 797 1 670 2 172 3 172
11 636 16 910 4 903 5 592 3 117 2 749 1 879 1 797 1 670 2 172 3 172
4 17
124 079 118 363 54 537 52 132 95 161 4 325 4 105 27 217 102 029 1 589 531 1 630 969
1 257 570 1 589 132 1 751 637 2 101 007 2 326 717 1 900 483 1 721 734 1 840 853 1 959 953 2 079 047 2 197 949
14 10 5
2 079 047 2 197 944
1 257 570 1 589 132 1 751 637 2 101 007 2 326 717 1 900 483 1 721 734 1 840 839 1 959 943