AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.07.2004

TENAT s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.02.2016

Trnavská cesta 74/B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82102
(historické adresy)

Od 15.07.2004 Príjazdná 17, Bratislava, 83107


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
389 305 382 129 364 357 367 079 353 880 281 485 321 005 76 571 85 867 76 763 123 653
135 967 148 583 161 199 173 650 180 076 179 121 14 013 24 520 44 444 25 568 42 713
135 967 148 583 161 199 173 650 180 076 179 121 14 013 24 520 44 444 25 568 42 713
13 165 13 165 13 165 13 000 11 000
117 055 124 693 132 331 139 970 149 578
5 747 10 725 15 703 20 680 19 498 20 885 14 013 24 520 44 444 25 568 42 713
158 236
252 325 232 542 202 090 192 147 172 525 101 122 306 424 51 714 40 219 50 203 80 055
238 751 225 753 194 227 188 524 164 660 76 180 125 102 1 267 1 267 16 347 291
31 908 10 669
238 751 225 753 194 227 188 524 164 660 76 180 93 194 1 267 1 267 5 678 291
221 216
221 216
74 1 260 1 727 1 059 15 310 30 775 25 957 1 216 12 374
74 377 1 059 262 659 25 957 11 928
74 377 1 059 262 659 25 957 11 928
1 260 1 350 15 048 116 1 216 446
30 000
13 279 6 573 6 603 1 896 6 806 9 632 181 322 19 672 12 995 32 640 67 390
6 710 144 4 525 1 896 4 233 2 219 18 819 1 057 4 702 1 891 6 884
6 569 6 429 2 078 2 573 7 413 162 503 18 615 8 293 30 749 60 506
1 013 1 004 1 068 1 282 1 279 1 242 568 337 1 204 992 885
1 013 1 004 1 068 1 282 1 279 1 242 568 337 1 204 992 885
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
389 305 382 129 364 357 367 079 353 880 281 485 321 005 76 571 85 867 76 763 123 653
51 950 -51 815 -58 139 -58 544 1 156 73 6 827 -55 416 -26 446 -15 766 4 779
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
88 999
760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
-59 214 -65 539 -65 943 -6 243 -7 325 -572 -62 815 -34 303 -24 126 -2 619 6 529
76 900 70 575 70 171 70 172 69 089 69 089 6 846 6 846 6 846 6 846 7 606
-136 114 -136 114 -136 114 -76 415 -76 414 -69 661 -69 661 -41 149 -30 972 -9 465 -1 077
14 766 6 325 405 -59 700 1 082 -6 754 62 243 -28 512 -9 719 -20 546 -8 389
335 955 433 944 422 496 425 573 352 706 281 412 313 992 131 987 112 313 92 529 118 874
122 116 94 86 97 86 5 035 16 530 27 451
122 116 94 86 97 86 86 86 27
4 949 16 444 27 424
333 347 419 915 399 294 367 019 288 561 195 066 288 952 79 905 84 862 92 229 118 414
22 475 23 211 10 080 42 305 17 078 234 152 980 124 725 5 122 321
22 475 23 211 10 080 42 305 17 078 234 152 980 124 725 5 122 321
300 000 388 999 385 099 321 728 265 052 194 690 116 690 78 674 78 674 86 910 114 910
1 578 1 482 1 115 598 1 311 701
1 045 914 672 401 931 444
8 199 5 309 2 328 1 987 4 189 142 19 282 1 107 4 318 197 3 183
50
831 1 346 1 753 300 460
831 1 346 1 753 300 460
1 655 12 567 21 355 58 468 64 048 86 260 20 005 15 552
20 000
1 400 50 18 186
18 186
1 400 50