AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.07.2004

TENAT s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.02.2016

Trnavská cesta 74/B, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82102
(historické adresy)

Od 15.07.2004 Príjazdná 17, Bratislava, 83107

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
288 341 244 554 206 855 149 511 224 819 271 136 693 571 55 398 154 630 17 136
288 341 244 554 206 855 149 511 224 819 191 955 488 812 40 162 154 628 17 131 47 356
288 277 241 764 199 284 141 624 221 654 147 510 361 085 16 162 79 547 14 432 35 898
114 417 312 667
200 3 010 650 14 685 75 081 787 4 388
-79 182 -204 759
8 750
64 2 590 7 571 7 887 155 8 560 19 819 565 1 912 7 070
269 119 233 959 201 315 202 211 215 585 190 105 410 341 80 654 162 447 37 639 54 202
167 355 147 852 123 088 97 067 103 912 101 475 321 346 9 448 63 675 9 767 20 758
18 882 27 198 23 246 37 251 38 300 39 769 11 049 5 974 7 531 4 884 5 735
32 220 17 489 15 117 29 650 24 415 34 519 61 592 32 792 57 001 3 947 10 234
36 782 27 404 25 158 22 385 32 448 10 396 8 668
24 710 19 147 17 764 15 823 22 692 7 646 6 391
10 258 6 717 6 231 5 199 7 823 2 691 2 250
1 814 1 540 1 163 1 363 1 933 59 27
696 695 672 716 1 317 313 1 702 220 277 441 329
12 616 12 616 12 616 12 292 12 255 11 504 10 507 10 507 23 151 17 146 17 146
12 616 12 616 12 616 12 292 12 255 11 504 10 507 10 507 23 151 17 146 17 146
9 417
568 705 1 418 2 850 2 938 2 525 4 145 1 900 2 144 1 454
19 222 10 595 5 540 -52 700 9 234 1 850 78 471 -40 492 -7 819 -20 508 -6 846
69 820 49 425 37 833 -22 344 58 037 7 632 75 006 -17 367 26 421 -3 379 3 559
15 237 2 5 6
15 236
1 2 5 6
1 2 5 6
2 456 3 427 4 962 7 000 8 152 8 604 2 803 2 297 942 42 1 548
597 1 471 3 345 5 260 6 677 6 787 2 088 2 001 831
597 1 471 3 345 5 260 6 677 6 787 2 088 2 001 831
10 95 96 155 22 14
1 849 1 861 1 521 1 585 1 453 1 803 715 296 111 42 1 548
-2 456 -3 427 -4 962 -7 000 -8 152 -8 604 -2 803 12 940 -940 -37 -1 542
16 766 7 168 578 -59 700 1 082 -6 754 75 668 -27 552 -8 759 -20 545 -8 388
2 000 843 173 13 425 960 960 1 1
2 000 843 173 13 425 960 960 1 1
14 766 6 325 405 -59 700 1 082 -6 754 62 243 -28 512 -9 719 -20 546 -8 389