AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.10.2005

Profi Group 3 s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.01.2024

Staré Grunty 3311/1A, Bratislava - Mestská Časť Karlova Ves, 84104
(historické adresy)

Od 08.04.2008 Zadunajská cesta 8, Bratislava, 85101

Od 12.10.2005 Krížna 56, Bratislava, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
105 703 106 821 175 845 174 940 146 485 122 657 127 600 152 698 170 577 124 966
8 262 17 220 35 137 1 870 16 562 34 284 53 346 81 581 43 149
8 262 17 220 35 137 1 870 16 562 34 284 53 346 81 581 43 149
8 262 17 220 35 137 1 870 16 562 34 284 53 346 81 581 43 149
105 703 98 559 158 625 139 803 144 615 106 095 93 316 99 352 88 996 81 817
15 15 15 15 250 15 32
14 095 13 286 91 746 100 365 77 251 74 291 70 474 66 932 53 472 54 206
12 957 12 848 11 480 12 360 12 669 12 140 11 835 10 907 14 859 15 794
38 60
1 138 438 80 266 88 005 64 582 62 151 58 601 55 965 38 613 38 412
91 608 85 258 66 864 39 423 67 349 31 554 22 827 32 420 35 492 27 611
91 608 85 258 66 864 39 423 67 349 31 554 22 827 32 420 35 492 27 611
2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
105 703 106 821 175 845 174 940 146 485 122 657 127 600 152 698 170 577 124 966
82 502 78 795 73 121 63 016 56 544 40 339 35 041 35 073 29 229 25 335
6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672
6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672 6 672
667 667 667 667 667 667 667 667
71 456 65 782 55 401 49 205 33 001 27 702 27 734 21 890 18 663 17 847
3 707 5 674 10 381 6 472 16 204 5 298 -32 5 844 3 894 816
23 201 28 026 102 724 111 924 89 941 82 318 92 559 117 625 141 348 99 631
449 5 761 11 250 21 390 202 162 14 228 34 409 54 020 11 886
22 752 22 265 91 474 90 303 89 624 81 906 77 584 83 216 87 328 87 745
456 1 164 598 2 446 2 794 364 66 43 3 267 4 492
1 887 1 016 1 722 1 150 1 104 1 132 1 058 341 239 256
1 817 2 317 3 192 711 1 581 822 727 739 1 464 639
18 592 17 768 85 962 85 996 84 145 79 588 75 733 82 093 82 358 82 358
231 115 250 747