AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.10.2005

Profi Group 3 s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.01.2024

Staré Grunty 3311/1A, Bratislava - Mestská Časť Karlova Ves, 84104
(historické adresy)

Od 08.04.2008 Zadunajská cesta 8, Bratislava, 85101

Od 12.10.2005 Krížna 56, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
71 294 59 089 61 895 66 385 72 697 55 883 62 097 70 263 54 783 55 629
66 775 59 089 59 765 59 477 59 441 55 883 58 217 53 629 52 583 52 488
4 500 3 000 2 200
19 2 130 6 908 13 256 3 880 13 634 3 141
66 099 51 063 49 014 59 672 54 293 47 627 57 626 58 194 53 162 52 116
6 279 5 736 2 118 2 692 4 028 1 637 2 537 4 402 6 240 3 047
20 187 16 221 16 410 31 770 18 116 12 609 19 616 12 536 15 797 13 952
23 221 12 489 13 914 14 912 14 063 12 078 11 385 3 823 3 248 3 476
777 736 676 1 254 362 306 356 359 797 353
8 211 8 958 8 958 2 617 14 693 17 721 19 062 28 235 23 475 23 120
7 424 6 923 6 938 6 427 3 031 3 276 4 670 8 839 3 605 8 168
5 195 8 026 12 881 6 713 18 404 8 256 4 471 12 069 1 621 3 513
40 309 37 132 41 237 25 015 37 297 41 637 36 064 36 691 30 546 35 489
955 3 751 2 681 2 681 2 692 2 210 5 004 1
955 3 751 2 681 2 681 2 692 2 210 4 1
5 000
354 594 865 3 654 3 652 5 159 6 715 7 954 1 591 2 452
118 417 702 3 503 3 410 3 723 4 849 6 077 984 566
236 177 163 151 242 1 436 1 866 1 877 607 1 886
-354 -594 90 97 -971 -2 478 -4 023 -5 744 3 413 -2 451
4 841 7 432 12 971 6 810 17 433 5 778 448 6 325 5 034 1 062
1 134 1 758 2 590 338 1 229 480 480 481 1 140 246
3 707 5 674 10 381 6 472 16 204 5 298 -32 5 844 3 894 816