AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.04.2008

ANTENA PLUS, a.s.

Aktuálna adresa od 05.06.2012

Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 83101
(historické adresy)

Od 05.08.2011 Gbelská 8, Bratislava, 84106

Od 09.04.2008 Laurinská 18, Bratislava, 81101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
172 085 255 594 321 850 342 516 333 665 323 714 320 873 597 682 455 863 342 568
173 310 255 851 321 850 342 516 333 665 323 954 320 873 597 682 455 863 342 559 337 227
172 085 255 594 321 850 342 516 333 665 323 714 320 873 597 682 455 863 342 559 335 064
40 2 163
1 185 257 240
359 453 363 305 226 344 333 095 411 294 368 678 350 264 397 065 388 220 334 597 234 354
80 488 46 673 42 549 18 242 29 944 30 693 19 039 19 945 18 604 22 553 25 909
14 195
163 026 235 858 236 545 232 113 231 589 232 440 231 453 279 386 276 134 242 738 127 845
78 521 54 889 59 347 55 759 61 293 73 196 58 029 24 743
56 914 40 733 44 309 41 584 44 589 53 277 42 500 18 673
16 452 12 916 13 884 13 076 15 528 18 443 14 437 5 604
5 155 1 240 1 154 1 099 1 176 1 476 1 092 466
620 568 655 310 289 332 310 339 432 359 483
21 175 23 739 27 988 27 988 29 154 30 321 30 321 31 841 49 796 53 164 69 898
21 175 23 739 27 988 27 988 29 154 30 321 30 321 31 841 49 796 53 164 69 898
1 044 1 858
-361 -116 -142 392 -2 997 57 335 8 9 203 38 235 41 227 14 404 5 912
745 1 694 1 652 1 680 1 690 1 688 1 909 2 576 2 027 1 379 2 449
-186 143 -107 454 95 506 9 421 -77 629 -44 724 -29 391 200 617 67 643 7 962 102 873
-85 624 -26 937 42 756 92 161 72 132 60 581 70 381 298 351 161 125 77 268 181 310
4 8 9 17
4 8 9 17
4 8 9 17
766 3 464 709 633 633 135 124 66 62 763 1 985
587 1 845
587 1 845
766 3 464 709 633 633 135 124 66 62 176 140
-766 -3 464 -709 -633 -633 -135 -124 -62 -54 -754 -1 968
-186 909 -110 918 94 797 8 788 -78 262 -44 859 -29 515 200 555 67 589 7 208 100 905
-5 232 5 232 -4 586 1 710 2 475 41 277 16 512 6 260 21 370
960 44 418 19 968 962 18 711
-5 232 5 232 -4 586 1 710 1 515 -3 141 -3 456 5 298 2 659
-186 909 -105 686 89 565 8 788 -73 676 -46 569 -31 990 159 278 51 077 948 79 535