AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.07.1991

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch

Aktuálna adresa od 03.07.1991

Nedožery - Brezany

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 008 172 3 068 164 2 133 669 1 647 719 1 397 829 1 460 842
3 445 054 3 606 459 2 649 022 2 733 787 3 004 272 1 812 750 2 052 977 2 120 987 2 381 254 3 228 115 2 117 034
204 118 22 861 16 305
1 848 608 2 930 346 1 981 534 1 525 866 1 488 562 1 265 041 1 289 663 1 039 170 1 015 182 1 476 243 1 225 540
133 416 103 154 151 931 121 853 101 353 132 788 120 521 183 663 84 221 60 410 62 949
349 701 -30 346 -174 040 168 037 -133 006 -367 567 -172 357 120 555 -22 826 -231 498 30 387
13 298 53 556 50 311 46 014 74 544
106 546 40 823 98 948 28 240 324 519 129 152 156 086 66 683 361 440 681 073 51 567
1 006 783 562 482 590 445 889 673 1 222 844 653 336 645 766 657 360 892 926 1 173 012 655 742
3 578 313 3 254 838 2 475 459 2 635 524 2 884 616 2 118 040 2 187 746 2 070 436 2 288 150 2 775 639 2 379 109
192 89 22 861 16 305
1 342 276 1 285 810 877 059 890 796 881 486 848 385 923 053 941 345 942 006 1 014 952 1 135 406
485 287 733 080 474 043 443 207 355 432 403 967 458 396 257 787 254 640 247 751 216 094
628 387 575 647 476 222 404 659 436 899 413 533 385 687 414 164 407 559 520 404 583 723
439 449 401 102 336 617 290 901 311 709 279 910 253 509 291 000 281 189 336 871 407 776
5 228 7 302
165 280 147 538 122 718 100 974 100 957 105 930 99 901 107 907 105 682 132 752 149 771
23 658 27 007 16 887 12 784 24 233 27 693 32 277 15 257 20 688 45 553 18 874
53 763 51 556 51 625 52 561 53 145 52 129 52 740 53 535 55 753 51 940 52 225
484 959 498 891 505 638 442 567 372 339 342 183 226 943 354 586 286 319 259 314 306 954
484 959 498 891 505 638 442 567 372 339 342 183 226 943 354 586 286 319 259 314 306 954
30 435 35 275 17 110 32 182 276 381 33 421 117 034 14 339 47 231 92 929 35 638
3 816 2 703 1 429 -860 957 180 -2 500 3 150 2 650 2 000
549 390 71 876 72 141 370 323 507 977 24 242 26 393 31 530 291 992 563 488 32 764
-133 259 351 621 173 563 98 263 119 656 -305 290 -134 769 50 551 93 104 452 476 -262 075
504 162 984 264 608 335 481 782 219 991 -222 090 -130 324 197 812 -69 758 88 466 41 920
1 576 1 466 158 586 1 016 482 1 892 1 893 723 2 655
2 208
1 576 1 466 158 586 1 016 482 1 832 1 806 723 447
1 576 1 466 158 586 1 016 482 1 832 1 806 723 447
60 87
60 87
87 949 64 476 68 608 82 403 27 851 26 228 37 558 34 551 31 621 27 855 26 614
2 456
86 030 62 615 66 746 79 282 25 086 24 445 35 777 30 114 21 718 26 211 22 029
86 030 62 615 66 746 79 282 25 086 24 445 35 777 30 114 21 718 26 211 22 029
1
1 919 1 861 1 862 3 121 2 765 1 783 1 781 4 437 9 903 1 644 2 128
-87 949 -62 900 -67 142 -82 245 -27 265 -25 212 -37 076 -32 659 -29 728 -27 132 -23 959
-221 208 288 721 106 421 16 018 92 391 -330 502 -171 845 17 892 63 376 425 344 -286 034
-40 822 63 913 33 741 28 228 -34 537 -23 248 9 911 -34 295 -42 406 5 090
28 148 2 880 2 880 2 880 2 880
-40 822 35 765 33 741 28 228 -34 537 -23 248 7 031 -37 175 -45 286 2 210
-180 386 224 808 72 680 -12 210 126 928 -307 254 -181 756 52 187 105 782 420 254 -286 034