AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.07.1995

ROYAL PRESS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 18.01.2021

Pri Jelšine 1, Nitra, 94901
(historické adresy)

Od 27.04.2004 Fraňa Mojtu 18, Nitra, 94901

Od 05.09.1996 Moyzesova 13, Nitra, 94901

Od 09.07.1995 Župná 2, Zlaté Moravce, 95301

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
20 316 752 18 805 258 16 995 352 16 285 789 23 450 718 22 673 088 21 963 700 22 019 188 22 148 016 21 518 528
20 320 544 18 832 788 17 130 384 16 468 933 23 472 742 22 693 234 21 994 272 22 053 212 22 170 716 21 565 356 22 078 222
19 375 000 17 899 396 16 184 116 15 512 164 22 695 868 21 976 904 21 307 752 21 358 304 21 498 508 20 878 444 21 400 796
941 751 905 863 811 237 773 625 754 851 696 183 655 939 660 855 649 294 640 084 631 947
21 483 1 817 23 623 970 3 500 9 050 8 513 40 853 39 188
3 793 6 046 133 214 159 521 22 024 19 176 27 081 25 002 14 402 5 976 6 291
19 974 264 18 483 244 16 864 080 16 335 695 23 516 540 22 750 110 21 904 120 21 902 842 22 120 888 21 520 604 22 020 756
17 321 544 15 981 081 14 494 362 13 922 627 21 093 988 20 435 310 19 767 740 19 823 256 19 891 972 19 324 844 19 786 624
70 012 69 850 59 704 75 216 87 559 90 162 97 949 97 452 104 026 103 988 132 010
1 081 226 977 102 955 120 817 147 812 111 805 057 773 491 789 123 762 375 784 836 773 382
1 452 472 1 376 764 1 295 724 1 410 400 1 449 386 1 330 278 1 182 526 1 100 049 1 219 013 1 243 987 1 238 376
1 034 513 984 026 921 144 972 505 1 031 296 953 563 843 426 791 363 861 059 897 167 891 970
353 523 337 568 317 506 347 230 354 376 325 140 288 451 256 471 287 657 294 801 293 244
64 436 55 170 57 074 90 665 63 714 51 575 50 649 52 215 70 297 52 019 53 162
9 668 8 746 9 884 10 061 9 273 8 940 9 851 8 333 12 862 10 369 13 036
18 792 21 173 25 550 22 059 36 305 46 632 49 691 41 710 30 636 21 728 37 553
18 792 21 173 25 550 22 059 36 305 46 632 49 691 41 710 30 636 21 728 37 553
19 817 847 18 118 1 402 1 411 5 993
121
20 550 28 591 22 889 60 067 27 919 32 329 22 874 41 508 100 003 24 860 39 775
346 281 349 542 266 304 133 238 -43 799 -56 876 90 151 150 370 49 828 44 753 57 465
1 843 970 1 777 225 1 486 167 1 470 799 1 457 060 1 342 559 1 324 512 1 309 329 1 389 427 1 304 861 1 340 726
1 550 166 51 044 46 221 79 713 18 575 20 250 20 387 29 214 6 7
1 482 740 2 -2 2
67 426 51 044 46 221 79 713 18 573 20 250 20 382
67 426 51 044 46 221 79 713 18 573 20 250 20 382
7 27 214 6 7
7 27 214 6 7
2 578 346 73 817 29 133 26 210 27 739 23 568 16 449 20 666 22 043 21 892 23 566
2 528 157 3 500 -3 500 3 500
169 340 824 4 798 7 984 8 383 7 564 5 941 7 780 9 413 8 770
257 4 183 7 502 7 882 6 750 5 442 7 759 8 493 6 042
169 340 567 615 482 501 814 499 21 920 2 728
50 020 73 477 28 309 21 412 16 255 15 185 12 385 11 225 14 263 12 479 14 796
-1 028 180 -22 773 17 088 53 503 -9 164 -3 318 3 938 -20 637 -21 829 -21 886 -23 559
-681 899 326 769 283 392 186 741 -52 963 -60 194 94 089 129 733 27 999 22 867 33 906
66 450 65 409 39 594 29 530 37 -3 962 13 474 37 342 11 555 6 253 11 678
66 461 69 666 43 659 29 887 17 748 42 584 14 685 3 632 11 530
-11 -4 257 -4 065 -357 37 -3 962 -4 274 -5 242 -3 130 2 621 148
-748 349 261 360 243 798 157 211 -53 000 -56 232 80 615 92 391 16 444 16 614 22 228