AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.02.2011

Media RTVS, s. r. o.
(historické názvy)

Od 07.12.2005 Media SRo, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.07.2008

Mýtna 1, Bratislava, 81755
(historické adresy)

Od 07.12.2005 Benediktiho 5, Bratislava, 81105

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
18 140 220 17 112 256 15 876 419 9 148 977 11 114 479 10 327 575 7 737 369 7 716 080 8 321 319 6 405 055
18 140 220 17 112 256 15 876 420 9 148 977 11 114 480 10 327 575 7 737 369 7 716 054 8 321 283 6 405 036 5 169 906
178 791 193 360 108 800 43 314
17 959 220 16 916 876 15 764 929 9 105 563 11 114 480 9 175 907 7 729 594 7 709 164 8 321 283 6 405 036 5 166 102
1 666 3 804
2 209 2 020 2 691 100 1 150 002 7 775 6 890
17 058 726 16 332 613 15 111 653 9 102 167 10 790 603 10 117 399 7 700 364 7 635 623 8 210 560 6 353 855 5 133 858
123 556 124 321 62 265 17 100
128 774 157 454 246 495 155 815 100 381 83 919 28 712 44 664 69 797 59 628 38 118
15 712 090 14 889 481 13 746 026 8 000 215 9 842 128 8 089 841 6 840 534 6 808 896 7 388 839 5 682 303 4 621 884
1 085 738 1 087 668 1 044 806 926 803 846 604 790 415 817 860 767 843 709 766 602 923 470 611
797 495 770 520 764 918 678 249 621 267 583 480 579 577 580 957 537 875 452 176 346 390
200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
266 566 266 126 263 842 234 704 213 677 196 309 199 994 173 556 159 314 138 831 113 639
21 677 51 022 16 046 13 850 11 660 10 426 34 689 9 730 8 977 8 316 6 982
620 814 517 386 709 726 1 791 3 099 2 238 461 2 998
1 728 1 728 1 440 1 200 1 832 3 232 3 480 3 480 1 646 247
1 728 1 728 1 440 1 200 1 832 3 232 3 480 3 480 1 646 247
3 749 295 36 439 6 891
2 471 71 147 10 104 648 781 1 150 666 8 235 7 346 1 3
1 081 493 779 643 764 767 46 810 323 877 210 176 37 005 80 431 110 723 51 181 36 048
2 173 590 1 938 980 1 818 943 975 747 1 171 971 1 002 147 860 348 855 604 862 647 663 105 506 100
26 37 18 12
25 37 18 11
25 37 18 11
1 1
1 199 2 939 3 595 2 038 1 208 733 999 954 1 351 1 196 1 135
3 2
1 196 2 939 3 595 2 038 1 208 733 999 954 1 349 1 196 1 135
-1 199 -2 939 -3 595 -2 038 -1 208 -733 -999 -928 -1 314 -1 178 -1 123
1 080 294 776 704 761 172 44 772 322 669 209 443 36 006 79 503 109 409 50 003 34 925
238 333 182 949 155 524 23 898 49 311 55 518 9 927 11 205 17 060 8 310 2
238 333 182 949 155 786 23 898 49 311 55 518 9 927 11 205 17 060 8 310 2
-262
841 961 593 755 605 648 20 874 273 358 153 925 26 079 68 298 92 349 41 693 34 923