AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.07.2012

CUBE4U, s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.07.2012

Levočská 4, Košice - Nad Jazerom, 04012


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
19 705 36 345 28 814 28 689 33 506 34 124 19 099 13 962
9 800 11 100 4 392 8 074 13 046 14 028 11 204 4 476
800 4 392 8 074 13 046 14 028 11 204 4 476
1 480 1 336
800 2 912 6 738 13 046 14 028 11 204 4 476
9 800 10 300
9 800 10 300
9 905 25 245 24 422 20 615 20 460 20 096 7 895 9 486
5 645 9 869 9 869 9 677 5 834 4 173 2 495 1 987
1 457 7 688 8 382 9 542 11 471 10 803 4 889 529
1 350 7 405 8 145 9 260 11 070 10 480 4 457 310
110 176 174
107 283 237 282 291 147 258 219
2 803 7 688 6 171 1 396 3 155 5 120 511 6 970
2 803 7 688 6 171 1 396 3 155 5 120 511 6 970
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
19 705 36 345 28 814 28 689 33 506 34 124 19 099 13 962
-5 403 5 426 -2 007 -6 164 5 964 7 705 683 10 202
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
350 350 350 350
700 700 585 585
-2 623 -10 058 -14 099 -1 620 1 021 -6 317 3 202 -1 149
-10 830 7 434 4 157 -12 479 -2 057 7 022 -9 519 4 351
25 108 30 919 30 821 34 853 27 542 26 419 18 416 3 760
23 720 25 727 25 727 27 970 20 970 20 970 14 184
1 388 4 040 2 979 3 964 3 809 2 155 2 508 2 626
270 900 801 608 820 200 230
335 1 172 1 066 1 385 1 280 742 685 506
402 1 549 782 483 271 137 480 1 363
381 419 330 1 488 1 438 1 076 1 113 757
259 1 222 2 026 1 870 2 401 831 241
893 893 893 893 893 893 893