AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.09.2011

Portofino Holding, a. s.
(historické názvy)

Od 20.12.2001 JAGA NOVA, a.s.

Aktuálna adresa od 16.09.2011

Vansovej 2, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 20.12.2001 Starohorská 2, Bratislava, 81107

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 600 3 500 1 509 303 82 808 2 540 445 16 190 2 270 1 518 649
3 600 3 500 603
1 518 649
1 509 303 82 808 2 540 445 16 190 1 667
3 886 4 008 3 881 1 513 964 87 198 2 554 110 18 691 2 222 1 520 891 1 654 1 396
958
3 886 4 008 3 881 4 766 4 325 3 939 2 330 2 222 1 925 1 449 1 396
38 66 33 66 317 205
1 518 649
1 509 160 82 807 2 549 180 16 295
-286 -508 -3 881 -4 661 -4 390 -13 665 -2 501 48 -2 242 -1 654 -1 396
-286 -508 -3 881 -4 766 -4 325 -4 897 -2 330 -1 619 -1 925 -1 449 -1 396
4 988 000 8 449 401 16 079 30 500 791 339 46 923 582 2 102 4
4 988 000 8 440 340 787 001 20 000 2 100
9 061 16 079 30 500 4 338 26 923 582 2 4
3 630 495 2 300 1 759 5 467 440 17 393 20 502 801 406 760 212 3 410 8 622 61
3 628 182 4 813 100 782 421 756 639 6 639
2 255 2 255 1 708 2 281 17 288 20 342 18 853 3 500 3 333 1 920
58 45 51 652 059 105 160 132 73 77 63 61
1 357 505 -2 300 -1 759 2 981 961 -1 314 9 998 -10 067 -713 289 -2 828 -6 520 -57
1 357 219 -2 808 -5 640 2 977 300 -5 704 -3 667 -12 568 -713 241 -5 070 -8 174 -1 453
1 799 2 378 2 880 2 880 4 851 2 880 480 1
1 357 219 -2 808 -5 640 2 975 501 -8 082 -6 547 -15 448 -718 092 -7 950 -8 654 -1 454