AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.07.1997

SEMA HŠ s.r.o.

Aktuálna adresa od 10.11.2008

Nový Dvor 1862, Sládkovičovo, 92521
(historické adresy)

Od 09.07.1997 Veľkouľanská 1207, Sládkovičovo, 92521

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 946 769 2 184 884 2 277 575 2 033 656 1 980 181 1 843 078 2 056 496 2 462 860 1 771 889 1 846 353
2 541 091 2 778 277 2 781 159 2 763 339 2 876 804 2 786 574 2 565 300 2 934 294 2 334 536 2 469 335 2 654 029
6 187 3 020 37 1 526 5 315 1 332
1 360 429 1 646 414 1 749 895 1 514 962 1 465 767 1 301 360 1 537 614 1 811 180 1 313 348 1 269 950 1 607 851
580 153 538 470 527 680 518 694 511 395 541 681 517 356 651 680 453 225 575 071 397 121
105 751 31 473 -68 762 71 303 -42 398 211 146 -61 152 -167 462 55 996 -4 582 44 692
42 534 52 661 57 582 146 183 170 780 174 818 49 836 64 921 8 597 78 188 64 455
446 037 509 259 514 764 512 197 768 240 557 532 520 120 573 975 498 055 549 376 539 910
2 456 172 2 281 469 2 266 710 2 235 751 2 144 701 2 086 598 1 960 453 2 086 819 1 958 179 2 101 985 2 104 637
6 187 3 020 37 1 500 5 315 1 323
671 530 647 012 608 195 564 936 619 078 649 096 545 611 587 525 567 514 608 694 581 318
398 708 382 216 427 222 388 647 423 115 352 314 331 288 363 183 317 346 368 736 445 595
712 900 629 282 633 027 627 951 596 923 618 152 588 037 584 038 533 410 502 963 476 580
513 924 453 941 457 011 458 222 423 063 435 662 425 471 419 659 381 068 354 737 337 490
166 301 149 683 149 585 146 293 139 840 145 501 141 716 136 075 122 858 119 753 111 116
32 675 25 658 26 431 23 436 34 020 36 989 20 850 28 304 29 484 28 473 27 974
68 933 70 658 69 411 69 583 76 518 67 941 77 275 75 900 73 838 76 564 74 628
534 377 518 663 461 461 429 821 335 535 330 258 374 208 383 461 418 754 433 785 459 920
534 377 518 663 461 461 429 821 335 535 330 258 374 208 383 461 418 754 433 785 459 920
7 318 6 802 6 276 81 866 45 013 7 425 4 186 2 978 4 499 10 895 22 283
-24 257 24 257 -17 541 -3 766 21 311 -10 941
56 219 51 093 61 118 48 690 45 499 61 375 38 348 107 275 41 269 77 714 55 254
84 919 496 808 514 449 527 588 732 103 699 976 604 847 847 475 376 357 367 350 549 392
976 095 1 187 129 1 173 396 1 151 376 892 571 1 052 777 1 116 945 1 344 690 937 709 863 018 1 022 751
559 616 11 1 368
559 616 11 1 368
559 616 11 1 368
13 511 10 123 11 291 15 615 17 154 20 163 7 460 5 393 702 1 414 883
12 498 8 437 10 330 13 292 16 171 19 207 2 550 1 586 409 35
12 498 8 437 10 330 13 292 16 171 19 207 2 550 1 586 409 35
6 1 289 429 31 25
1 013 1 686 955 1 034 983 956 4 910 3 807 273 974 823
-13 511 -10 123 -11 291 -15 615 -17 154 -20 163 -7 460 -4 834 -86 -1 403 485
71 408 486 685 503 158 511 973 714 949 679 813 597 387 842 641 376 271 365 947 549 877
17 420 105 093 107 430 109 193 151 416 145 339 125 205 186 529 84 268 82 066 117 859
18 802 100 562 105 292 116 889 152 875 146 898 128 787 184 781 91 132 95 857 148 595
-1 382 4 531 2 138 -7 696 -1 459 -1 559 -3 582 1 748 -6 864 -13 791 -30 736
53 988 381 592 395 728 402 780 563 533 534 474 472 182 656 112 292 003 283 881 432 018