AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.03.2014

Dr.Max 60 s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
347 000 312 419 224 277 198 535 167 649 169 517 161 591 149 233 160 392 178 618
31 405 31 679 33 253 40 923 53 870 66 079 53 621 60 692 68 529 75 315
140 420 2 420 6 050 9 852 13 729 17 321 20 789 24 745
2 420 6 050 9 681 13 311 16 942 20 572 24 203
140 420 171 76 379 217 542
342
31 265 31 259 33 253 38 503 47 820 56 227 39 892 43 371 47 740 50 570
20 682 20 491 22 248 24 004 25 761 27 517 29 274 31 030 32 787 34 543
7 049 6 027 9 881 13 882 19 922 26 762 10 052 10 734 13 319 13 601
2 008 908 559 617 2 137 1 948 566 1 607 1 634 2 426
1 526 3 833 565
315 113 280 457 190 707 157 339 113 506 103 191 98 074 80 096 89 710 101 273
68 707 69 203 66 176 53 309 49 261 44 718 36 543 36 501 35 741 31 731
68 707 69 203 66 176 53 309 49 261 44 718 36 543 36 501 35 741 31 731
5 483 6 949 6 351 5 344 4 619 5 143 4 902 4 390 4 536 264
3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984
3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984 3 984
1 499 2 965 2 367 1 360 635 1 159 918 406 552 264
237 650 203 133 113 968 95 642 56 539 49 088 50 841 35 271 44 624 61 196
98 893 76 522 50 089 68 284 40 613 39 314 27 028 34 972 44 624 56 212
21 757 20 160 61 354 302 4 294 4 092 9 021 5 157 15 803
77 136 56 362 50 028 67 930 40 311 35 020 22 936 25 951 39 467 40 409
136 698 126 611 63 879 27 358 13 494 9 774
23 813
2 033 2 432 299
26 4 984
3 273 1 172 4 212 3 044 3 087 4 242 5 788 3 934 4 809 8 082
2 583 1 172 4 212 2 868 2 602 2 162 2 130 1 417 1 310 1 246
690 176 485 2 080 3 658 2 517 3 499 6 836
482 283 317 273 273 247 9 896 8 445 2 153 2 030
482 283 317 273 273 247 321 321 310 250
9 575 8 124 1 843 1 780
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
347 000 312 419 224 277 198 535 167 649 169 517 161 591 149 233 160 392 178 618
94 906 80 283 59 705 49 196 42 652 37 377 25 857 15 823 8 744 6 198
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500 500 500 500
66 783 46 205 35 696 29 153 23 877 12 357 2 323
66 783 46 205 35 696 29 153 23 877 12 357 2 323
14 623 20 578 10 509 6 543 5 275 11 520 10 034 2 323 3 244 1 198
252 094 232 136 164 572 149 339 124 997 132 140 135 734 133 410 151 648 172 420
1 119 841 560 428 525 530 635 479 347 209
1 119 841 560 428 525 530 635 479 347 209
244 040 222 163 152 528 142 431 121 490 129 268 133 548 131 750 150 588 171 054
235 427 203 696 136 489 128 182 112 239 120 200 120 522 100 961 99 890 101 346
16 883 3 214 1 757 1 324 179 1 527 726 1 456 422 1 310
218 544 200 482 134 732 126 858 112 060 118 673 119 796 99 505 99 468 100 036
18 871 39 220 57 080
3 615 3 300 3 493 3 469 2 710 2 571 3 119 2 822 2 815 2 586
2 350 2 110 2 395 2 181 1 735 1 702 2 196 2 005 1 917 1 759
583 6 758 4 578 3 256 400 558 3 524 1 523 2 666 4 206
2 065 6 299 5 573 5 343 4 406 4 237 4 187 5 568 4 080 4 077
6 935 9 132 11 484 6 480 2 982 2 342 1 551 1 181 713 1 157
329 362 4 216 1 833 523 409 466 434 23 39
6 606 8 770 7 268 4 647 2 459 1 933 1 085 747 690 1 118