AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.03.2014

Dr.Max 60 s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.03.2014

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
873 026 761 193 657 810 601 710 570 600 544 710 512 197 462 964 446 566 159 777
877 385 762 000 659 269 603 291 570 918 545 246 512 590 465 098 456 775 160 007
873 008 761 067 657 267 600 970 569 075 538 301 505 416 457 632 441 378 148 511
18 126 543 740 1 526 6 409 6 781 5 332 5 189 11 265
4 359 807 1 459 1 581 317 536 393 2 134 10 208 231
861 232 737 358 646 120 594 391 563 478 529 882 498 613 459 546 449 989 157 685
643 255 561 455 501 725 450 934 434 330 407 839 382 766 345 898 339 765 117 754
2 713 2 739 1 734 2 299 1 562 1 372 1 888 1 706 1 472 2 018
-2 166 1 199 -109 1 379 313 -41 -115 -97 292 -1
119 387 81 721 61 970 53 197 48 019 43 180 27 901 30 759 27 064 10 223
88 530 83 532 71 620 73 122 66 349 64 773 75 091 70 706 71 040 22 506
60 972 58 137 50 046 50 030 46 607 45 262 53 911 50 754 51 369 16 260
22 087 20 924 18 135 18 335 16 715 16 403 19 005 17 896 17 948 5 722
5 471 4 471 3 439 4 757 3 027 3 108 2 175 2 056 1 723 524
249 56 56 56 177 339 153 170 92 1 394
7 244 6 292 8 844 12 947 13 690 11 899 9 754 10 141 9 942 3 189
7 244 6 292 8 844 12 947 13 690 11 899 9 754 10 141 9 942 3 189
-1 137 478 659
2 020 364 280 457 175 43 516 263 322 602
16 153 24 642 13 149 8 900 7 440 15 364 13 977 5 552 6 786 2 322
109 837 114 079 92 490 93 901 86 377 92 360 99 757 84 698 77 974 29 782
3 632 2 629 1 488 929 382 392 67 30
3 632 2 629 1 488 929 382 392 67 30
3 632 2 629 1 488 929 382 392 67 30
1 052 1 054 1 154 1 274 1 134 1 156 1 630 2 123 2 319 877
18 516 1 051 1 303 478
18 516 1 051 1 303 478
1 052 1 054 1 154 1 274 1 134 1 138 1 114 1 072 1 016 399
2 580 1 575 334 -345 -752 -764 -1 563 -2 123 -2 319 -847
18 733 26 217 13 483 8 555 6 688 14 600 12 414 3 429 4 467 1 475
4 110 5 639 2 974 2 012 1 413 3 080 2 380 1 106 1 223 277
2 645 6 237 3 981 2 737 889 3 321 2 892 960 1 511 541
1 465 -598 -1 007 -725 524 -241 -512 146 -288 -264
14 623 20 578 10 509 6 543 5 275 11 520 10 034 2 323 3 244 1 198