AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.03.2000

MLIEČNY DOM, s.r.o.

Aktuálna adresa od 16.05.2017

Štúrova 75/10, Dubnica Nad Váhom, 01841
(historické adresy)

Od 15.04.2014 Gen. M. R. Štefánika 6670/19, Trenčín, 91101

Od 14.03.2000 Ul. Palárikova č. 81, Čadca, 02201


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2018 2017 2016 2015 2014
65 910 65 910 62 410 62 410 45 657
31 250 31 250 31 250 31 250 22 301
31 250 31 250 31 250 31 250 22 301
31 250 31 250 31 250 31 250 22 301
34 660 34 660 31 160 31 160 23 356
15 800 15 800 15 800 15 800 10 520
12 450 12 450 8 950 8 950 5 580
12 450 12 450 8 950 8 950 5 580
6 410 6 410 6 410 6 410 7 256
6 410 6 410 6 410 6 410 7 256
2018 2017 2016 2015 2014
65 910 65 910 62 410 62 410 45 657
45 996 46 476 43 711 44 191 32 476
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
8 000 8 000 8 000 8 000
15 231 15 711 16 191 13 359 6 520
2 765 2 765 -480 2 832 5 956
19 914 19 434 18 699 18 219 13 181
19 914 19 434 18 699 18 219 13 181
16 670 16 670 16 670 16 670 9 589
750 750 750 750 550
2 494 2 014 1 279 799 1 809
1 233