AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.12.2014

HATFA WINERY s.r.o.
(historické názvy)

Od 05.06.2007 D & M s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.12.2014

186, Ladmovce, 07634
(historické adresy)

Od 05.06.2007 Rákócziho 425/42, Kráľovský Chlmec, 07701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 384 2 411 022 40 572 57 088 236 594 324 671 394 426 322 486 588 051 20 759 1 140 884
43 732 1 137 908
525 15 542 196 337 60 876 57 052 53 418 90 415 312
25 377 100 723 32 073 215 830
1 882 000 2 053 3 500
5 384 528 497 40 572 41 546 40 257 238 418 236 651 236 995 236 021 17 259 2 664
1 462 1 870 997 129 179 191 249 352 030 741 229 787 099 823 438 896 155 23 460 1 148 575
41 155 79 062 957 046
6 640 8 816 16 652 118 460 48 611 116 070 136 068 209 208 3 543 5 865
1 429 2 024 981 3 443 17 585 14 676 8 236 15 818 30 293 15 138 124 105
16 245 37 523 23 280 21 766 17 996 51 142
33 877 677 611 626 645 653 631 383 3 464 263
117 989 117 989 115 894 634 869 634 865 634 859 633 750 8 980
1 500 451
361 005 716 11 399 4 158 4 905 3 995 14 296 4 525 1 315 1 174
3 922 540 025 -88 607 -134 161 -115 436 -416 558 -392 673 -500 952 -308 104 -2 701 -7 691
-1 429 -8 139 -9 797 -45 708 -18 770 22 966 33 469 -66 395 110 476 -18 681 51 204
21 1 9 317
1 1
21
9 316
78 278 885 268 273 281 270 157 743 251 204 196 235 16 337 6 266
276 783 157 421 250 709 187 033 7 858 4 309
78 2 102 268 273 281 270 322 495 9 202 8 479 1 957
-78 -278 885 -268 -273 -260 -270 -157 743 -251 204 -196 235 -16 336 3 051
3 844 261 140 -88 875 -134 434 -115 696 -416 828 -550 416 -752 156 -504 339 -19 037 -4 640
2 348 960 960 2 880 1 168
3 844 258 792 -88 875 -134 434 -115 696 -416 828 -551 376 -753 116 -507 219 -20 205 -4 640