AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.05.2015

Dr.Max 98 s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.05.2015

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 052 078 916 859 636 484 515 504 418 656 398 227 389 639 9 625 4 592
14 613 13 957 22 929 26 164 36 269 44 038 48 720 650
139 419 1 592 3 502 5 412 8 436 3 086
1 592 3 502 5 412 7 322
139 419 1 114 2 744
342
14 474 13 538 21 337 22 662 30 857 35 602 45 634 650
7 284 11 103 17 864 21 516 29 787 33 634 41 551
576 1 996 2 214 1 146 1 070 1 968 4 083
6 614 439 1 259 650
1 037 095 902 554 613 174 489 001 382 047 353 883 331 755 8 975 4 592
121 667 131 555 128 864 77 471 74 426 64 833 61 404
121 667 131 555 128 864 77 471 74 426 64 833 61 404
3 689 5 602 3 925 2 743 2 199 1 952 1 208 64
3 689 5 602 3 925 2 743 2 199 1 952 1 208 64
908 967 763 607 477 558 407 081 304 014 284 497 268 254 8 911 4 592
362 151 328 160 283 675 208 202 197 847 165 199 156 446
185 683 164 014 157 678 110 909 103 916 92 073 12 704
176 468 164 146 125 997 97 293 93 931 73 126 143 742
546 816 435 447 193 883 198 860 104 340 119 206
111 808 8 847 3 584
19 1 790 92 64 8
37 1 000
2 772 1 790 2 827 1 706 1 408 2 601 889
2 772 1 790 2 827 1 706 1 408 2 601 889
370 348 381 339 340 306 9 164
370 348 381 339 340 306 247
8 917
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 052 078 916 859 636 484 515 504 418 656 398 227 389 639 9 625 4 592
303 775 228 874 168 129 131 871 103 663 79 105 34 235 8 665 4 592
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
500 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500 500
216 374 155 628 119 372 91 163 66 605 27 423 -3 335 -408
216 374 155 628 119 372 91 163 66 605 27 423
-3 335 -408
74 901 60 746 36 257 28 208 24 558 39 182 25 570 -2 927 -408
748 303 687 985 468 355 383 633 314 993 319 122 355 404 960
1 642 1 036 373 134 130 100 175
1 642 1 036 373 134 130 100 175
729 614 662 655 449 362 371 116 306 234 312 563 354 264 960
707 886 638 469 431 625 354 166 293 027 299 939 341 914
114 718 3 292 2 729 973 589 3 831 8 098
593 168 635 177 428 896 353 193 292 438 296 108 333 816
8 008 7 824 7 315 7 280 6 184 5 698 2 977
5 330 5 308 5 075 4 976 4 506 3 897 2 002
2 837 9 035 4 511 2 853 1 296 1 068 6 646 960
5 553 2 019 836 1 841 1 221 1 961 725
17 047 24 294 18 620 12 383 8 629 6 459 965
4 939 2 297 4 799 3 424 3 845 1 720 202
12 108 21 997 13 821 8 959 4 784 4 739 763