AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.05.2015

Dr.Max 98 s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.05.2015

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
3 468 961 2 883 809 2 513 796 2 041 958 2 192 661 1 725 867 1 359 828
3 469 870 2 893 159 2 551 287 2 074 288 2 193 281 1 765 727 1 408 566
3 446 268 2 873 968 2 503 549 2 031 527 2 181 530 1 712 687 1 357 223
22 693 9 841 10 248 10 431 11 131 13 181 2 605
909 9 350 37 490 32 330 620 39 859 48 738
3 385 138 2 822 268 2 507 850 2 039 697 2 160 496 1 719 263 1 377 766 1 997 358
3 092 026 2 584 498 2 287 936 1 830 501 1 952 874 1 544 776 1 254 455
6 477 10 084 10 830 3 718 3 521 2 781 4 296 320 38
-518 285 656 352 2 170 29 602
116 405 47 171 52 566 57 140 57 449 43 475 33 846 634 121
162 334 167 820 142 960 134 309 130 470 111 800 76 472
108 981 114 088 98 679 92 029 91 286 77 890 55 453
40 285 41 986 36 002 33 629 33 020 28 300 19 024
13 068 11 746 8 279 8 651 6 164 5 610 1 995
40 98 87 120 217 361 196 1 043 199
5 959 10 293 10 698 11 275 12 778 13 215 7 550
5 959 10 293 10 698 11 275 12 778 13 215 7 550
-163 77 86
2 415 2 019 2 117 2 282 1 180 2 749 263
84 732 70 891 43 437 34 591 32 785 46 464 30 800 -1 997 -358
254 571 241 771 161 809 150 247 176 647 134 807 66 629 -954 -159
12 135 8 419 5 406 4 174 2 086 2 185 837 121 61
12 135 8 419 5 406 4 174 2 086 2 185 837 121 61
12 135 8 419 5 406 4 174 2 086 2 185 837 121 61
1 467 1 410 1 805 1 890 1 795 1 575 955 155 111
61
61
1 467 1 410 1 805 1 890 1 795 1 575 894 155 111
10 668 7 009 3 601 2 284 291 610 -118 -34 -50
95 400 77 900 47 038 36 875 33 076 47 074 30 682 -2 031 -408
20 499 17 154 10 781 8 667 8 518 7 892 5 112 896
18 586 18 831 11 963 9 211 8 765 8 636 6 256 960
1 913 -1 677 -1 182 -544 -247 -744 -1 144 -64
74 901 60 746 36 257 28 208 24 558 39 182 25 570 -2 927 -408