AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.10.2015

Poliklinika ProCare Košice s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.10.2015

Einsteinova 23-25, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2 832 161 2 725 324 2 476 480 2 474 613 2 353 199 2 323 475 2 279 079
2 842 886 2 850 870 2 546 088 2 492 273 2 368 549 2 336 108 2 285 240
2 220 054 2 435 061 2 030 802 2 040 191 1 878 099 1 761 989 2 279 079
476 635 635
622 832 415 809 515 286 452 082 489 974 573 484 5 526
2 941 691 2 949 406 2 633 489 2 574 881 2 456 734 2 420 736 2 410 665
208 160 212 618 211 933 180 771 168 371 166 324 164 502
792 206 834 442 666 487 625 686 586 984 547 617 542 330
1 709 514 1 651 280 1 517 187 1 525 238 1 433 797 1 417 547 1 331 060
1 243 841 1 195 522 1 096 997 1 088 688 1 039 841 1 023 898 965 288
415 152 405 715 369 730 370 846 352 982 358 291 330 085
50 521 50 043 50 460 65 704 40 974 35 358 35 687
10 627 10 599 10 660 7 796 10 817 10 695 11 528
211 465 215 448 220 074 230 826 238 865 243 216 325 858
211 465 215 448 220 074 230 826 238 865 243 216 325 858
2 258 17 191 18 -483 328 172
7 461 7 828 7 130 5 047 17 572 35 165 35 387
-98 805 -98 536 -87 401 -82 608 -88 185 -84 628 -125 425
1 219 688 1 388 001 1 152 382 1 233 734 1 122 744 1 048 048 1 572 247
4 000 2 193 648 1
2 193 648 1
2 193 648
1
4 000
1 942 1 925 1 868 2 650 2 333 7 329 9 374 17
5 62 152 820 615 6 064 8 143
10 498 114 5 526 7 604
5 62 142 322 501 538 539
1 937 1 863 1 716 1 830 1 718 1 265 1 231 17
2 058 -1 925 -1 868 -2 650 -140 -6 681 -9 373 -17
-96 747 -100 461 -89 269 -85 258 -88 325 -91 309 -134 798 -17
23 292 20 417 22 454 30 617 16 378 51 439 2 880
47 428 22 871 21 995 29 383 24 520 49 241 2 880
-24 136 -2 454 459 1 234 -8 142 2 198
-120 039 -120 878 -111 723 -115 875 -104 703 -142 748 -137 678 -17