AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.07.2001

Welington, s.r.o.

Aktuálna adresa od 07.01.2016

Ľubinská 18, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 05.10.2015 Západná 2473/6, Trenčín, 91108

Od 12.10.2011 Pod Komárky 7376/3, Trenčín, 91101

Od 14.10.2010 Mierové námestie 24/24, Trenčín, 91101

Od 16.07.2004 Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava, 83104

Od 30.07.2001 Družstevná 2, Bratislava, 83104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[142] Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2015 2014 2013
4 050 115 2 886 479 3 204 596
1 636 215 1 742 856 1 990 405
1 636 215 1 742 856 1 990 405
162 223 162 223 162 223
1 460 032 1 562 849 1 793 473
3 824 20 199
13 960 13 960 14 510
2 396 293 1 125 428 1 187 189
830
830
2 373 671 1 124 036 1 140 390
2 328 994 1 124 036 1 140 270
2 328 994 1 124 036 1 140 270
44 677
120
22 622 1 392 45 969
812 353 4 755
21 810 1 039 41 214
17 607 18 195 27 002
588 1 387
17 607 25 615
17 607
2015 2014 2013
4 050 115 2 886 479 3 204 596
147 202 39 309 29 207
26 640 6 640 6 639
26 640 6 640 6 639
200 294 200 294 200 294
-167 625 -177 726 -177 249
10 101
-177 726 -177 726 -177 249
87 893 10 101 -477
3 884 258 2 846 466 3 031 502
122 700 272 700 182 701
120 000 270 000 180 000
2 700 2 700 2 701
2 006 760 2 328 360
3 761 558 567 006 520 441
3 524 738 406 877 347 701
3 524 738 406 877 347 701
2 812
1 658
71 820 10 129 8 270
165 000 150 000 160 000
18 655 704 143 887
704 5 448
18 655
138 439