AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.12.2016

INGEMAR s.r.o.
(historické názvy)

Od 08.03.1995 ROMAG spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 19.12.2016

Železničná 26A, Senec, 90301
(historické adresy)

Od 08.03.1995 Hviezdoslavova 1, Senec

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[30] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
440 471 205 897 156 813 101 596 5 431 511 584 650 514 581 746 1 054 258 717 850
441 390 7 122 310 1 909 444 1 990 695 3 578 899 1 848 762 2 872 332 1 615 323 1 308 619 1 475 638
329 496 20 000 2 862
125 676 67 771 23 947 4 431 422 087 259 576 219 403 775 276 401 042 475 547
80 221 89 041 57 649 1 000 89 496 390 938 362 343 278 982 313 947 447 037
85 576 46 051 17 653 -5 007 5 825
110 975 32 868 9 484 9 984 32 231 159 891 137 581
707 276 8 851 1 713 358 1 510 000 203 716 2 385 835 1 500 4 400 22 165 38 000
141 066 5 206 089 280 195 1 786 555 642 788 1 187 264 2 276 202 506 669 392 877 415 473
158 788 1 507 102 8 138 720 2 923 531 2 733 577 4 970 456 2 547 034 2 595 432 3 802 953 2 118 977 1 299 183
334 616 9 000 2 500
176 928 114 693 77 451 58 048 377 515 384 834 340 745 1 149 918 523 625 368 110
98
73 013 260 855 205 116 132 899 157 126 698 861 619 653 828 961 1 282 067 721 959 217 313
16 612 9 626 543 2 014 6 318 928 36 809
26 116 11 873 6 976 400 1 236 25 789
114 645
-266 805 4 179 2 455 141 435 9 040
-163 908 560 195 2 343 6 318 928 1 980
39 33 2 584 11 662 29 566 18 805 14 882 18 347 21 479 22 444 21 239
508 522 664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
508 522 664 368 854 895 924 742 1 058 847 1 307 816 1 315 422 1 284 032 768 848 637 368
39 1 809 335 1 193 547 196 493 947 281 12 705 23 100 38 193
24 761 338 084 479 318 -508 482 1 391 364 151 499
536 003 5 004 540 164 759 1 859 472 468 157 67 807 77 238 36 039 40 480 18 344
6 602 -1 065 712 -1 016 410 -1 014 087 -742 882 -1 391 557 -698 272 276 900 -2 187 630 -810 358 176 455
-146 310 -116 946 -100 101 -214 750 -526 100 -344 489 -577 976 -1 345 496 -370 342 474 742
78 73 5 000 006 920 26 57 3 000 1 301 1 447 23
5 000 000 2 2 700
6 455
147
-6 563
-273 368
-273 368