AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.03.2017

IRE Hron s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 09.01.2008 IRE Hron s. r. o.

Aktuálna adresa od 31.05.2016

Lazaretská 8, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108
(historické adresy)

Od 29.05.2015 Jarošova 1, Bratislava, 83103

Od 09.01.2008 Lazaretská 8, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[49] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2017 2016 2015 2014 2013
184 232 252 640 9 888 573 9 198 848 9 153 759
9 883 103 9 193 822 9 146 554
9 883 103 9 193 822 9 146 554
9 883 103 9 193 822 9 146 554
184 232 251 448 5 470 5 026 7 205
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
184 232 251 448 470 26 2 205
184 232 251 448 470 26 2 205
1 192
1 192
2017 2016 2015 2014 2013
184 232 252 640 9 888 573 9 198 848 9 153 759
165 586 -10 346 411 -9 543 942 -9 302 919 -8 425 859
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
10 615 488 390 390 390 390
-3 743 907 -4 433 187 -4 480 455
-3 743 907 -4 433 187 -4 480 455
-10 351 801 -5 805 425 -4 875 122 -3 950 794 -3 068 880
273 462 273 462 273 462 273 462 273 462
-10 625 263 -6 078 887 -5 148 584 -4 224 256 -3 342 342
-103 101 -4 546 376 -930 303 -924 328 -881 914
18 646 10 599 051 19 432 516 18 501 768 17 579 618
14 811 933 18 488 804 17 577 774
13 630 132 17 460 118 16 957 310
1 181 801 1 028 687 620 464
16 561 10 529 698 4 618 934 1 090 130
220 120
220 120
10 526 514 4 617 794
16 561 2 964 1 020 1 090 130
2 085 69 353 1 648 11 872 1 714
2 085 69 353 1 648 11 872 1 714