AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.04.2017

ENVIEN CZ, a.s.
(historické názvy)

Od 16.10.2014 ENVIEN CZ, a.s. v likvidácii

Od 04.04.2006 ENVIEN CZ, a.s.

Aktuálna adresa od 31.07.2019

Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108
(historické adresy)

Od 15.08.2014 Rajská 7, Bratislava, 81108

Od 02.11.2006 Kukučínova 22, Bratislava, 83103

Od 04.04.2006 Dunajská 29, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
3 901 026 4 244 823 4 489 447 1 151 004 1 149 359 1 149 154 1 182 151 2 342 789
1 600 000 2 200 000 2 990 372 890 373 890 373 890 373 890 373 890 373
1 600 000 2 200 000 2 990 372 890 373 890 373 890 373 890 373 890 373
1 600 000 2 200 000 2 990 372 890 373 890 373 890 373 890 373 890 373
2 301 026 2 044 823 1 499 075 260 631 258 986 258 781 291 778 1 452 394
58 036 1 225 609 5 500 8 000 12 573 6 814 1 442 320
58 036 2 500 5 500 8 000 9 000
58 036 2 500 5 500 8 000 9 000
3 574 1 442 320
1 223 109 3 573
3 240
2 301 026 1 986 787 273 466 255 131 250 986 246 208 284 964 10 074
1 076 221 217 213 218 218 118 74
2 299 950 1 986 566 273 249 254 918 250 768 245 990 284 846 10 000
22
22
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
3 901 026 4 244 823 4 489 447 1 151 004 1 149 359 1 149 154 1 182 151 2 342 789
3 899 092 3 196 376 1 044 974 1 150 068 1 148 425 251 361 249 644 259 535
255 000 255 000 248 556 248 556 248 556 248 556 248 556 248 556
255 000 249 900 248 556 248 556 248 556 248 556 248 556 248 556
5 100
1 046 380
51 000 6 661 6 370 6 206 5 843 5 671 5 671 5 671
51 000 6 661 6 370 6 206 5 843 5 671 5 671 5 671
2 891 062 788 413 787 142 893 663 890 392 -4 584 5 308 -8 522
2 891 062 788 413 787 142 893 663 893 430 13 830 13 830
-3 038 -18 414 -8 522 -8 522
-344 350 2 146 302 2 906 1 643 3 634 1 718 -9 891 13 830
1 934 1 048 447 3 444 473 936 934 897 793 932 507 2 083 254
1 220 382
1 220 382
1 754 1 048 267 2 223 911 754 754 897 613 931 037 4 295
1 754 1 048 267 2 100 456 754 456 897 613 897 579 398
1 754 1 048 267 2 100 456 754 456 897 613 897 579 398
44 298 3 897
123 411 33 458
180 180 180 180 180 180 1 700
1 700
180 180 180 180 180 180
2 1 470 2 077 259