AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.11.2017

CE 50 s.r.o.
(historické názvy)

Od 18.08.1997 KrytStav, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 23.11.2017

Obchodná 39, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 15.07.2001 Dielenská 14, Malacky, 90101

Od 18.08.1997 Kollárova 372/9, Malacky, 90101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[31] Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)
[32] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[35] Zvieratá (124) - 195
[36] Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
[38] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)
[39] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[53] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[81] Zákonný rezervný fond (421)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[85] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[91] Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[95] Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[104] Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
[105] Odložený daňový záväzok (481A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[109] Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[118] Bankové úvery r. 119 + r. 120
[120] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[123] Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)
2013 2012
1 967 494 1 912 579
177 107 257 210
177 107 257 210
12 825 12 539
162 339 244 671
1 943
1 778 701 1 647 759
799 940 758 011
3 842 2 751
150 150
795 948 755 110
123 709 141 905
123 709 141 905
781 530 537 061
746 152 492 067
1 115 1 025
34 263 43 969
73 522 210 782
73 522 210 782
11 686 7 610
11 686 7 610
2013 2012
1 967 494 1 912 579
328 837 326 197
33 194 33 194
33 194 33 194
3 319 3 319
3 319 3 319
289 684 362 033
289 684 362 033
2 640 -72 349
1 637 933 1 584 750
18 878 20 165
18 878 20 165
32 227 73 608
54 255
13 745 11 926
13 122
5 360 7 427
1 018 951 1 008 895
815 329 891 354
-3 014 -8 655
97 154 76 823
17 337 18 885
22 623 12 213
24 051 18 275
45 471
567 877 482 082
567 877 482 082
724 1 632
724 1 632