AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.11.2017

CE 50 s.r.o.
(historické názvy)

Od 18.08.1997 KrytStav, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 23.11.2017

Obchodná 39, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 15.07.2001 Dielenská 14, Malacky, 90101

Od 18.08.1997 Kollárova 372/9, Malacky, 90101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[38] Zvieratá (124) - /195/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[43] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2016 2015 2014 2013
2 196 866 2 102 199 1 799 266 1 967 494
51 443 113 087 121 053 177 107
51 443 113 087 121 053 177 107
2 565 5 985 9 405 12 825
46 935 105 159 109 705 162 339
1 943 1 943 1 943 1 943
2 143 477 1 976 172 1 667 256 1 778 701
669 512 961 637 806 282 799 940
5 516 5 786 2 974 3 842
150 150 150
663 996 955 701 803 158 795 948
32 767 93 944 123 709
32 767 93 944 123 709
32 767 93 944 123 709
1 458 328 960 204 654 298 781 530
1 118 284 920 608 618 624 746 152
3 492
1 114 792 920 608 618 624 746 152
300 000
2 153 3 021 748 1 115
37 891 36 575 34 926 34 263
15 637 21 564 112 732 73 522
15 637 21 564 112 732 73 522
1 946 12 940 10 957 11 686
1 946 11 785 10 957 11 686
1 155
2016 2015 2014 2013
2 196 866 2 102 199 1 799 266 1 967 494
318 190 325 344 328 930 328 837
33 194 33 194 33 194 33 194
33 194 33 194 33 194 33 194
3 319 3 319 3 319 3 319
3 319 3 319 3 319 3 319
286 830 292 417 292 323 289 684
286 830 292 417 292 323 289 684
-5 153 -3 586 94 2 640
1 878 619 1 776 855 1 470 052 1 637 933
19 581 19 651 22 196 32 227
637 4 277 13 122
18 664 17 130 15 439 13 745
917 1 884 2 480 5 360
1 354 695 1 223 203 883 227 1 018 951
1 154 563 1 001 411 714 539 812 315
15 161
1 139 402 1 001 411 714 539 812 315
128 765 140 612 64 910 97 154
10 070 17 100 17 625 17 337
25 661 22 510 22 849 22 623
33 024 37 930 47 139 24 051
2 612 3 640 16 165 45 471
16 248 19 654 19 435 18 878
16 248 19 654 19 435 18 878
488 095 514 347 545 194 567 877
57 284 724
57 284 724