AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2018

Dr.Max 160 s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
459 491 457 667 275 340 273 134 221 606 4 649
68 138 82 503 96 724 113 269 131 883
117 397 609 1 340
117 397 609 1 340
68 021 82 106 96 724 112 660 130 543
33 420 35 599 37 779 39 958 42 138
33 121 44 386 57 821 71 256 84 691
690 1 682 559 1 446 3 714
790 439 565
391 231 375 046 178 455 159 747 89 605 4 649
113 053 122 102 83 723 62 958 41 910
113 053 122 102 83 723 62 958 41 910
19 957 21 009 20 133 18 127 17 226
16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
3 457 4 509 3 633 1 627 726
255 395 228 305 73 159 72 624 25 976 4 649
147 978 116 451 73 159 72 624 25 929
38 395 18 704 1 575 210 1 162
109 583 97 747 71 584 72 414 24 767
103 279 111 854 4 649
4 138
47
2 826 3 630 1 440 6 038 4 493
2 826 3 630 1 440 1 366 1 471
4 672 3 022
122 118 161 118 118
122 118 161 118 118
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
459 491 457 667 275 340 273 134 221 606 4 649
95 756 79 082 38 577 32 587 -2 064 4 649
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
25 000 25 000 25 000 25 000
500 500 500
500 500 500
48 582 8 077 2 087 -7 064 -351
48 582 8 077 2 087
-7 064 -351
16 674 40 505 5 990 9 651 -6 713 -351
363 735 378 585 236 763 240 547 223 670
1 451 880 455 188 100
1 451 880 455 188 100
351 772 365 162 226 061 236 342 221 981
338 917 340 647 196 008 175 780 65 439
67 902 2 578 2 844 935 644
271 015 338 069 193 164 174 845 64 795
11 443 47 485 149 669
5 787 6 002 7 216 4 817 3 975
3 096 3 663 4 559 3 071 2 357
986 12 972 5 237 4 015 541
2 986 1 878 1 598 1 174
10 512 12 543 10 247 4 017 1 589
1 800 1 330 1 078 2 549 1 034
8 712 11 213 9 169 1 468 555