AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2018

Dr.Max 160 s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1 413 299 1 299 989 1 062 140 689 240 212 493
1 417 527 1 304 413 1 068 519 741 023 295 366
1 402 287 1 285 615 1 038 179 679 111 206 837
11 011 14 374 23 961 10 129 5 656
4 229 4 424 6 379 51 783 82 873
1 395 491 1 251 732 1 058 173 724 510 298 863 307
1 023 523 938 011 791 448 513 813 155 037
13 511 12 619 21 636 10 940 9 277 24
-1 704 247 2 110 270 1 268
191 525 160 083 104 376 88 745 63 513 100
144 241 118 218 117 538 90 455 56 505
95 738 80 150 80 710 62 657 38 570
35 769 29 729 29 724 22 760 14 074
12 734 8 339 7 104 5 038 3 861
664 306 387 199 2 866 183
17 208 16 605 17 721 18 613 10 256
17 208 16 605 17 721 18 613 10 256
32 1 739 -17 6 10
6 491 3 904 2 974 1 469 131
22 036 52 681 10 346 16 513 -3 497 -307
186 443 189 029 142 570 75 472 -16 602 -124
2 831 1 426 82 10 70
2 831 1 426 82 10 70
2 831 1 426 82 10 70
2 246 2 434 2 583 4 538 3 952 114
49 302 2 684 3 161
49 302 2 684 3 161
2 246 2 385 2 281 1 854 791 114
585 -1 008 -2 501 -4 538 -3 942 -44
22 621 51 673 7 845 11 975 -7 439 -351
5 947 11 168 1 855 2 324 -726
4 895 12 043 3 861 3 225
1 052 -875 -2 006 -901 -726
16 674 40 505 5 990 9 651 -6 713 -351