AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2018

Dr.Max 152 s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
365 854 362 354 350 736 366 584 389 027 427 192
22 752 29 954 22 465 28 073 37 821 45 047
140 420 1 573 3 262
140 420 1 573 2 656
606
22 612 29 534 22 465 28 073 36 248 41 785
13 268 14 018 3 218 3 409 3 600 3 791
5 616 10 515 16 848 23 314 29 780 33 401
3 612 3 287 1 834 1 350 2 868 4 593
116 1 714 565
222 599 187 150 158 079 143 461 131 256 137 295
102 193 100 969 94 258 86 616 82 915 67 143
102 193 100 969 94 258 86 616 82 915 67 143
1 931 3 698 2 344 1 426 1 425 227
1 931 3 698 2 344 1 426 1 425 227
117 076 78 679 59 055 53 992 46 038 68 252
97 920 78 679 59 055 53 992 46 038 68 063
39 717 12 274 1 049 1 682 9 145 18 098
58 203 66 405 58 006 52 310 36 893 49 965
17 487
1 669
189
1 399 3 804 2 422 1 427 878 1 673
1 399 3 804 2 422 1 427 878 1 673
120 503 145 250 170 192 195 050 219 950 244 850
95 508 120 350 145 250 170 150 195 050 219 950
24 995 24 900 24 942 24 900 24 900 24 900
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
365 854 362 354 350 736 366 584 389 027 427 192
96 031 79 514 62 197 56 119 51 708 43 133
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
43 500 43 500 43 500 43 500 43 500 43 500
500 500 500 500
500 500 500 500
30 514 13 197 7 119 2 708 -5 367
30 514 13 197 7 119 2 708
-5 367
16 517 17 317 6 078 4 411 8 575 -5 367
269 823 282 840 288 539 310 465 337 319 384 059
1 156 714 311 100 100 100
1 156 714 311 100 100 100
260 679 268 908 279 569 306 756 335 062 382 303
249 662 233 628 155 076 151 679 138 820 117 144
47 151 2 714 1 658 422 47 2 784
202 511 230 914 153 418 151 257 138 773 114 360
19 085 112 717 142 654 185 197 255 929
5 547 4 938 4 517 4 908 4 459 5 133
3 378 3 004 2 988 3 244 2 906 3 292
474 7 035 3 718 2 606 3 511 805
1 618 1 218 553 1 665 169
7 988 13 218 8 659 3 609 2 157 1 656
1 513 1 235 1 452 1 522 939 947
6 475 11 983 7 207 2 087 1 218 709