AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2018

Dr.Max 152 s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.04.2018

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1 000 877 940 323 834 622 733 187 704 342 103 704
1 001 953 941 381 848 597 753 040 738 445 119 328
1 000 727 939 934 834 138 732 291 701 911 102 935
150 389 485 897 2 431 769
1 076 1 058 13 974 19 852 34 103 15 624
978 678 915 502 835 307 740 383 721 251 123 427
762 719 715 827 659 581 570 600 546 836 81 610
6 979 10 000 9 924 7 991 6 349 3 538
-3 016 2 444 -65 196 2 938 10
82 697 62 658 51 360 50 357 50 926 11 719
117 549 114 349 104 570 99 064 101 809 23 541
82 181 80 427 73 284 69 029 71 648 16 888
29 204 28 617 26 453 24 789 25 505 5 847
6 164 5 305 4 833 5 246 4 656 806
172 200 343 180 213 1 604
7 773 7 700 6 783 9 748 9 939 1 261
7 773 7 700 6 783 9 748 9 939 1 261
70 -14 107 -106 50 56
3 735 2 338 2 704 2 353 2 191 88
23 275 25 879 13 290 12 657 17 194 -4 099
151 498 149 394 113 823 104 044 97 293 6 827
149 49
149 49
149 49
1 923 3 400 5 171 6 367 7 016 1 544
242 1 659 3 332 4 670 5 469 1 222
242 1 659 3 332 4 670 5 469 1 222
1 681 1 741 1 839 1 697 1 547 322
-1 774 -3 400 -5 171 -6 367 -7 016 -1 495
21 501 22 479 8 119 6 290 10 178 -5 594
4 984 5 162 2 041 1 879 1 603 -227
3 217 6 515 2 960 1 880 2 801
1 767 -1 353 -919 -1 -1 198 -227
16 517 17 317 6 078 4 411 8 575 -5 367