AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.05.2018

Florian Offices, s.r.o.
(historické názvy)

Od 17.01.2018 Biocompany s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.12.2022

Bottova 1/1, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81109
(historické adresy)

Od 20.07.2021 Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85101

Od 12.08.2019 Račianska 75, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83102

Od 16.05.2018 Križkova 9, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81104

Od 17.01.2018 Ľ. Podjavorinskej 5, Nové Mesto Nad Váhom, 91501


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2020 2019 2018 2017
5 111 282 4 808 104 4 740 550
4 986 945 4 736 080 4 074 358
4 986 945 4 736 080 4 074 358
4 986 945 4 736 080 4 074 358
124 337 72 024 666 192
7 278 35 990 653 005
5 925 9 219 948
1 321 26 739 652 025
32 32 32
117 059 36 034 13 187
117 059 36 034 13 187
2020 2019 2018 2017
5 111 282 4 808 104 4 740 550
-56 828 -19 551 -33 732
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
500
-25 051 -38 732
-37 277 14 181 -38 732
5 168 110 4 827 655 4 774 282
5 149 000 4 692 696 4 591 220
18 910 134 759 182 842
13 183 30 777 91 756
3 833
5 727 100 149 91 086
200 200 200
20