AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.05.2018

Florian Offices, s.r.o.
(historické názvy)

Od 17.01.2018 Biocompany s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.12.2022

Bottova 1/1, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81109
(historické adresy)

Od 20.07.2021 Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - Mestská Časť Petržalka, 85101

Od 12.08.2019 Račianska 75, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83102

Od 16.05.2018 Križkova 9, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81104

Od 17.01.2018 Ľ. Podjavorinskej 5, Nové Mesto Nad Váhom, 91501


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2022 2021 2020
4 648 475 4 553 701 5 111 282
4 513 000 4 430 000 4 986 945
4 513 000 4 430 000 4 986 945
3 078 559 3 036 342 3 510 577
1 434 441 1 393 658 1 476 368
129 437 123 669 124 305
8 144 13 164 7 246
58 2 508 5 925
58 2 508 5 925
8 086 10 656 1 321
121 293 110 505 117 059
44 60
121 293 110 461 116 999
6 038 32 32
10 24
63 22 8
5 975
2022 2021 2020
4 648 475 4 553 701 5 111 282
628 164 -169 397 -56 828
1 605 000 705 000 5 000
1 605 000 705 000 5 000
500 500 500
500 500 500
-874 897 -62 328 -25 051
-874 897 -62 328 -25 051
-102 439 -812 569 -37 277
4 020 311 4 721 008 5 162 383
4 655 040
4 655 040
2 858 330 5 149 000
1 160 371 65 090 13 183
32 325 65 090 13 183
31 050 64 988
1 275 102 13 183
1 128 046
1 610 878 200
1 610 878 200
2 090 5 727
2 090 5 727