AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.01.2019

NATOSTAV s. r. o.
(historické názvy)

Od 16.12.2008 Profi Poľno, s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.01.2019

Trhová 54, Bratislava - Mestská Časť Dúbravka, 84101
(historické adresy)

Od 07.01.2019 Trhová 54, Bratislava - Mestská Časť Dubrávka, 84101

Od 16.12.2008 Žerotínova bašta 1, Nové Zámky, 94001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
754 256 804 372 1 023 345 1 943 049 3 044 212 1 042 828 1 683 051 1 665 862 1 790 626
131 167 138 995 186 328 928 571 1 661 879 882 483 1 574 204 1 604 193 1 563 848
628 1 382 2 136 2 890
131 167 138 995 186 328 928 571 1 661 251 881 101 1 572 068 1 601 303 1 563 848
-93 -1 190 703 359 1 475 047 859 780 1 420 422 1 446 896 1 382 232
130 260 137 995 186 518 224 212 185 204 20 321 150 646 153 407 180 616
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
623 089 665 377 837 017 1 014 478 1 382 333 160 345 108 847 61 669 226 778
36 547 38 456 42 522 42 488 55 276 403 21 861 66 703
576 003 576 551 713 883 913 753 1 297 371 148 161 90 060 24 425 120 967
441 241 423 769 588 941 752 784 985 779 11 184 56 269 18 424 58 219
1 696 21 585 9 821 104 433 3 151 4 165 64 61 831
133 066 131 197 115 121 160 969 207 159 133 826 29 626 5 937 917
10 539 50 370 80 612 58 237 29 686 12 184 18 384 15 383 39 108
10 539 50 370 80 612 58 237 29 686 12 184 18 384 15 383 39 108
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
754 256 804 372 1 023 345 1 943 049 3 044 212 1 042 828 1 683 051 1 665 862 1 790 626
80 283 71 182 63 550 119 401 117 377 83 687 65 188 58 446 48 079
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
8 8 8 8 8 8 8 8 8
500 500 500 500 500 500 500 500 500
65 676 58 042 113 893 111 869 78 179 59 680 52 938 42 571 29 741
9 099 7 632 -55 851 2 024 33 690 18 499 6 742 10 367 12 830
673 973 733 190 959 795 1 823 648 2 926 835 959 141 1 617 863 1 607 416 1 742 547
623 199 647 682 62 015 73 479 17 877 49 57
46 497 82 028 894 363 1 740 091 2 863 074 867 634 1 478 184 1 420 995 1 741 642
30 555 47 658 151 594 232 731 606 598 40 406 62 622 20 641 473 747
9 297 8 739 9 044 8 956 8 257 496 2 635 3 909 2 976
634 567 25 951 20 858 1 337 40 723 102 1 368 43
6 011 25 064 707 774 1 477 546 2 246 882 786 009 1 412 825 1 395 077 1 264 876
4 277 3 480 3 417 10 078 846 107 2 040 2 974 848
45 038 91 400 137 639 183 398