AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.2019

NNG Funding s.r.o.
(historické názvy)

Od 29.04.2011 Jacksville s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.08.2012

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 29.04.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[48] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[113] Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
176 212 912 86 374 576 107 199 952 16 727 154 6 434 407 61 178 792 60 802 328 60 483 624 105 192 144 13 152 652 8 043 082
66 550 320 59 885 000 106 654 552 16 632 422
66 550 320 59 885 000 106 654 552 16 632 422
66 550 320 59 885 000 106 654 552 16 632 422
109 662 592 26 489 578 545 402 94 732 6 434 407 61 178 792 60 802 328 60 483 624 105 192 144 13 152 652 8 043 082
4 996 158
4 996 158
108 625 744 25 523 884 187 251 86 427 6 425 740 61 156 472 60 764 448 60 466 428 105 184 928 13 095 577
89 437
89 437
98 790 592 19 169 448 187 251 68 500 6 394 342 61 156 472 60 764 448 60 466 428 100 184 928
13 095 577
5 000 000
14 148 17 927 31 398
9 821 000 6 265 000
1 036 854 965 694 358 151 8 305 8 667 22 321 37 877 17 197 7 221 57 075 3 046 924
602 800 921 1 029 1 097 408 492 19 78 107 136
1 036 252 964 894 357 230 7 276 7 570 21 913 37 385 17 178 7 143 56 968 3 046 788
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
176 212 912 86 374 576 107 199 952 16 727 154 6 434 407 61 178 792 60 802 328 60 483 624 105 192 144 13 152 652 8 043 082
15 574 527 8 730 975 8 669 941 6 671 344 6 432 133 6 164 685 5 779 106 5 437 294 5 183 095 80 241 5 206
14 005 000 5 005 000 5 005 000 5 005 000 5 005 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
14 005 000 5 005 000 5 005 000 5 005 000 5 005 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
28 885 25 833 25 833 13 872 500 500 500 500 500 371
28 885 25 833 25 833 13 872 500 500 500 500 500 371
1 697 090 1 639 108 1 640 511 1 413 261 1 159 185 773 606 431 794 177 596 74 740 -165 -5 087
1 697 090 1 639 108 1 640 511 1 413 261 1 159 185 773 606 431 794 177 596 74 740
-165 -5 087
-156 448 61 034 -1 403 239 211 267 448 385 579 341 812 254 198 102 855 75 035 5 293
160 638 384 77 643 600 98 530 016 10 055 810 2 274 55 014 108 55 023 220 55 046 332 100 009 056 13 072 411 8 037 876
61 439 000 45 000 000 10 000 000 10 000 000
61 439 000 45 000 000 10 000 000 10 000 000
22 000 000 88 000 000 8 036 666
190 590 202 671 151 029 3 435 517 12 788 22 199 45 131 8 501 21 484 658
190 590 96 246 703 3 435 517 752 804 1 891 480 324
190 522 91 506 703 3 152 700 804 1 891 480
68 4 740 283 517 52 324
106 425 150 326 12 036 21 395 43 240 8 021 21 160 658
1 920 1 920 1 920 1 560 1 757 1 320 1 022 1 200 552 552 552
1 920 552 552 552
1 920 1 920 1 560 1 757 1 320 1 022 1 200
98 609 400 75 936 55 000 000 55 000 000 55 000 000 100 000 000 13 050 375
397 481 10 363 076 377 065 50 815