AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.2019

NNG Funding s.r.o.
(historické názvy)

Od 29.04.2011 Jacksville s. r. o.

Aktuálna adresa od 09.08.2012

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 29.04.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 287 059 3 059 268 1 917 632 656 067 978 502 3 106 022 3 106 022 3 998 474 2 125 356 519 933
25 015 27 063 7 386 10 983 9 677 5 277 6 057 8 070 6 325 4 922 4 887
19 16
25 015 26 997 7 353 10 948 9 406 5 237 6 057 8 024 6 265 4 922 4 868
66 33 132 40 19
35 120 30 60
-25 015 -27 063 -7 386 -10 983 -9 677 -5 277 -6 057 -8 070 -6 325 -4 922 -4 887
-25 015 -26 997 -7 353 -10 948 -9 425 -5 237 -6 057 -8 040 -6 265 -4 922 -4 868
6 287 059 3 502 405 1 917 632 656 067 978 502 3 106 022 3 106 022 3 998 474 2 125 356 519 933 347 774
5 635 192 3 059 268 1 917 632 425 667 978 502 3 106 022 3 106 022 3 998 474 2 125 356 519 933 347 774
5 635 192 3 059 268 1 917 632 425 667 978 502 3 106 022 3 106 022 3 998 474 2 125 356
519 933 347 774
651 867 443 137 230 400
6 165 001 3 130 037 1 695 755 342 169 630 214 2 612 605 2 667 628 3 663 784 1 986 993 418 813 336 936
5 504 945 2 684 202 1 605 666 111 057 629 863 2 612 500 2 667 500 3 663 699 1 986 837 413 750 333 792
2 509 415 1 764 631 1 180 666 216 695
2 995 530 919 571 425 000 111 057 629 863 2 612 500 2 667 500 3 663 699 1 770 142 413 750 333 792
128
660 056 445 835 90 089 231 112 351 105 85 156 5 063 3 144
122 058 372 368 221 877 313 898 348 288 493 417 438 394 334 690 138 363 101 120 10 838
97 043 345 305 214 491 302 915 338 611 488 140 432 337 326 620 132 038 96 198 5 951
253 491 284 271 215 894 63 704 71 163 102 561 90 525 72 422 29 183 21 163 658
253 491 284 271 215 894 63 704 71 163 102 561 90 525 72 422 29 183 21 163 658
-156 448 61 034 -1 403 239 211 267 448 385 579 341 812 254 198 102 855 75 035 5 293