AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.03.2017

Malá scéna Košice s.r.o.
(historické názvy)

Od 12.05.2023 IDP corp s. r. o.

Od 28.07.2005 M - FOLK s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.05.2023

Tallerova 4, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102
(historické adresy)

Od 02.03.2017 Miletičova 1, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108

Od 15.06.2007 Hlavná 76, Košice, 04001

Od 28.07.2005 Priemyselná 3, Košice, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
80 387 205 474 167 737 165 575 51 592 208 446 17 638 34 629 11 407
13 667 21 579 30 466 13 820 17 195 2 686 9 573 13 260 5 756
13 667 21 579 30 466 13 820 17 195 2 686 9 573 13 260 5 756
20 500 558
13 667 21 579 8 350 12 204 15 416 744 7 468 10 434 3 325
1 616 1 616 1 779 1 942 2 105 2 268 2 431
66 720 183 895 137 271 151 755 34 397 205 760 8 065 21 369 5 651
1 738 2 712 4 580
25 473 79 469 41 983 34 818 27 985 10 925 6 100 17 773 858
11 270 26 270 22 280 23 448 20 064 10 925 6 100 14 900
33 461 2 200 157 242 2 873
14 203 19 738 17 503 11 213 7 679 858
41 247 104 426 95 288 116 937 6 412 194 835 227 884 213
41 247 104 426 95 288 116 937 6 412 194 835 227 884 213
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
80 387 205 474 167 737 165 575 51 592 208 446 17 638 34 629 11 407
-298 6 356 1 870 4 102 -101 704 -111 517 -54 211 -31 429 -23 754
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
55 000 55 000 55 000 50 000
664 9 9 9 9 9 9 9 9
-55 948 -59 780 -52 548 -108 353 -118 166 -60 860
-6 654 4 487 -7 231 55 806 9 813 -57 306 -60 860 -38 078 -30 403
80 685 199 118 165 867 161 473 153 296 319 963 71 849 66 058 35 161
18 932 548 418 420 420 418 352 284
80 683 180 182 165 304 161 055 152 650 317 105 69 408 60 518 28 622
34 387 79 186 100 268 130 620 121 644 259 999 55 895 10 483 4 294
4 373 4 817 474 496 588 1 884 3 593 1 608
4 602 4 676 5 811 117 666 1 536 1 798 1 720 1 208
41 694 91 947 54 408 29 844 29 844 54 982 9 831 44 722 21 512
226 226 1 565 723
2 4 15 2 212 2 023 1 958 1 909
1 665 3 623