AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.03.2017

Malá scéna Košice s.r.o.
(historické názvy)

Od 12.05.2023 IDP corp s. r. o.

Od 28.07.2005 M - FOLK s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.05.2023

Tallerova 4, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102
(historické adresy)

Od 02.03.2017 Miletičova 1, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108

Od 15.06.2007 Hlavná 76, Košice, 04001

Od 28.07.2005 Priemyselná 3, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 000 88 952 284 746 572 102 500 106 266 327 133 724 86 179 81 842 82 902
492 588 125 117 84 588 82 076 89 413
52 299 274 819 482 925 261 285 7 607 1 525 81 592 76 384
250 6 518
2 000 2 500 4 021 833
34 153 9 927 79 514 17 181 1 021 167 66
8 529 83 956 288 563 513 011 487 062 320 269 193 044 122 789
333 639 56 378 55 107 234 6 511
19 630 108 497 22 710 432 222 250 756 68 935 13 548 111 006 106 366
422 37 222 149 577 145 828 46 082 52 969 43 986 25 605 58 529 60 817
14 130 20 537 1 221 2 232 2 238 19 487 23 097 11 960 15 263
2 484 1 415 4 844 3 049 4 530 621 1 772
6 950 7 271 3 854 3 375 907 2 816 3 128 1 942 20 188 15 886
963 1 616 4 072 17 670 10 541
13 515 8 074
194 1 603 4 683 1 394 2 570 2 888 509 1 718
-6 529 4 996 -3 817 59 091 13 044 -53 942 -59 320 -36 610 4 105 2 434
-422 -4 553 16 745 -9 589 4 621 -42 440 -36 575 -8 147 50 33
259 1 1 927 250
1 415 3 474
1 415 3 474
259 1 1
317 135
125 768 2 068 3 285 3 231 2 404 581 509 -28 930 -16 953
-8 835 -9 064
1
125 313 845 252 261
125 643 2 068 3 285 2 918 1 559 329 248
-125 -509 -2 068 -3 285 -3 231 -2 404 -580 -508
-6 654 4 487 -5 885 55 806 9 813 -56 346 -59 900 -37 118
1 346 960 960 960
-6 654 4 487 -7 231 55 806 9 813 -57 306 -60 860 -38 078