AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.08.2019

HAFI REF & COMP s.r.o. - v likvidácii
(historické názvy)

Od 02.10.2017 HAFI REF & COMP s.r.o.

Od 20.09.2013 MaVi SK, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.2017

Kopčianska 35, Holíč, 90851
(historické adresy)

Od 20.09.2013 Jednoradová 1588/24, Skalica, 90901


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 828 68 828 68 685 68 781 71 270 69 397 2 729
60 122 60 122 60 122 60 122 52 005 49 187
60 122 60 122 60 122 60 122 52 005 49 187
7 391 7 391 7 391 7 391 8 624 9 857
52 731 52 731 52 731 52 731 43 381 39 330
8 706 8 706 8 563 8 659 19 265 20 210 2 729
2 842 2 842 2 842 2 842 4 532 4 624
588 588 358 358 176 11 821
526 526 358 358 176 2 585
62 62 9 236
5 276 5 276 5 363 5 459 14 557 3 765 2 729
5 276 5 276 5 363 5 459 14 557 3 765 2 729
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 828 68 828 68 685 68 781 71 270 69 397 2 729
-98 126 -98 126 -97 107 -96 597 -65 769 -14 759 2 729
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
-103 126 -103 067 -101 597 -70 768 -19 762 -2 271
-59 -510 -30 829 -51 007 -17 488 -2 271
166 954 166 954 165 792 165 378 137 039 84 156
386 386 386 386 182
166 568 166 568 165 406 164 992 136 857 84 156
5 995 5 995 5 995 5 519 8 988 2 842
5 647 5 647 5 647 5 647 12 506 2 468
3 631 3 631 3 569 3 631 1 153
151 295 151 295 150 195 150 195 114 210 78 846