AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.01.1995

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 12.09.2019

Stará Vajnorská 9, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83104
(historické adresy)

Od 17.04.1997 Partizánska 394, Myjava, 90701

Od 09.01.1995 Trokanova 3, Myjava, 90701


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[96] Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
316 764 890 063 1 020 957 1 067 034 988 885 956 491 938 977
144 168 50 234 77 897 115 087 102 159 71 977 72 132
144 168 50 234 77 897 115 087 102 159 71 977 72 132
30 635 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546
113 533 21 157 25 963 31 565 37 638 44 492 54 750
26 531 49 388 80 976 61 975 24 939 14 836
172 596 790 180 896 222 904 782 842 698 844 365 819 020
492 096 540 639 640 434 608 152 563 378 622 683
557 479 529 593 2 611 3 544
491 539 540 160 639 905 607 559 560 767 619 139
172 596 212 340 192 732 145 109 172 809 224 055 158 333
274 182 200 145 632 85 647 121 009 138 331 117 860
116 392 79 450 46 733 45 993
274 65 808 66 182 38 914 75 016 138 331 117 860
3 222
1 074 7 426 24 802 17 922
168 026 30 140 39 674 59 462 26 998 85 724 22 551
85 744 162 851 119 239 61 737 56 932 38 004
20 536 24 760 22 474 11 321 34 021 35 169
65 208 138 091 96 765 50 416 22 911 2 835
49 649 46 838 47 165 44 028 40 149 47 825
63 65 65
4 369 4 155 4 130 4 242 3 043 4 020
45 217 42 683 42 970 39 786 37 041 43 805
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
316 764 890 063 1 020 957 1 067 034 988 885 956 491 938 977
302 248 137 696 133 188 129 582 97 803 83 250 -18 715
38 005 38 005 38 005 38 005 38 005 38 005 8 864
38 005 38 005 38 005 38 005 38 005 38 005 8 864
3 801 3 801 3 801 3 801 3 801 1 562 1 562
3 801 3 801 3 801 3 801 3 801 1 562 1 562
125 155
125 155
95 751 91 382 87 776 55 997 41 445 -29 141
95 751 91 382 87 776 85 138 70 586
-29 141 -29 141 -29 141
39 536 4 508 3 606 31 779 14 552 72 824 -29 141
14 516 694 748 837 874 887 290 843 200 827 958 904 696
6 433 12 474 33 831 27 308 16 878 7 584
9 199
1 233 93 1 024 384 2 768 1 612
2 064 9 902 23 417 24 618 11 142 2 911
3 136 2 479 191 2 306 2 968 3 061
11 986 683 431 815 473 838 926 804 107 791 829 880 721
1 843 398 702 373 432 618 245 561 268 535 734 632 032
1 771 380 263 362 342 598 216 551 083
72 18 439 11 090 20 029 10 185 535 734 632 032
145 424 315 897 116 915 152 613
136 217 165 810
281 36 786 34 640 33 545 37 070 38 042 36 809
194 23 054 22 112 19 720 19 557 20 106 20 529
9 668 71 627 46 677 26 779 21 464 55 228 18 408
7 838 22 715 23 722 12 135 6 502 7 133
2 530 4 884 9 927 14 533 11 785 19 218 16 391
2 530 4 884 9 927 14 533 11 785 19 218 16 391
33
57 619 49 895 50 162 47 882 45 283 52 996
57 619 49 895 50 162 47 882 45 283 52 996