AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.01.1995

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 12.09.2019

Stará Vajnorská 9, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83104
(historické adresy)

Od 17.04.1997 Partizánska 394, Myjava, 90701

Od 09.01.1995 Trokanova 3, Myjava, 90701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 998 512 10 139 166 9 760 234 9 881 144 9 740 580 10 207 967
5 466 069 10 143 184 9 775 615 9 896 289 9 757 224 10 207 954 10 947 346
4 825 858 9 757 535 9 439 769 9 569 899 9 440 037 9 828 347 10 624 623
172 654 381 632 320 465 311 245 300 543 311 082 280 802
12 884 168 1 292 5 598 37 954 24 458
454 673 4 017 15 213 13 853 11 046 30 571 17 463
5 414 997 10 127 559 9 753 398 9 845 929 9 729 742 10 092 912 10 969 665
4 446 136 8 979 961 8 665 101 8 762 441 8 615 825 8 979 720 9 785 222
37 726 64 103 64 449 69 090 79 480 83 305 95 720
121 429 200 456 201 072 212 650 204 193 169 888 226 673
525 091 822 848 756 325 736 076 770 946 794 991 801 337
338 143 581 286 538 723 523 542 567 921 580 695 583 641
121 802 190 226 169 460 162 581 157 874 166 191 170 030
65 146 51 336 48 142 49 953 45 151 48 105 47 666
7 524 9 439 9 317 9 961 9 700 9 627 9 400
17 808 32 964 37 608 33 324 22 815 16 611 20 939
17 808 32 964 37 608 33 324 22 815 16 611 20 939
12 102 5 515 6 750
-373 -428 -439 -360 -562 -286
247 554 18 216 19 965 22 747 27 345 33 541 23 624
51 072 15 625 22 217 50 360 27 482 115 042 -22 319
393 221 894 647 829 612 836 963 841 082 906 516 797 810
353 210 195 278 12 21
12 21
12 21
353 210 195 278
5 423 9 528 13 639 10 177 10 466 14 395 8 219
1 794 3 482 3 344 2 961 3 489 3 647 1 588
1 584 2 702 1 852 1 140 2 145 2 203
210 780 1 492 1 821 1 344 1 444 1 588
3 629 6 046 10 295 7 216 6 977 10 748 6 631
-5 070 -9 318 -13 444 -9 899 -10 466 -14 383 -8 198
46 002 6 307 8 773 40 461 17 016 100 659 -30 517
6 466 1 799 5 167 8 682 2 464 27 835 -1 376
9 602 1 142 2 880 10 797 3 125 27 929 4
-3 136 657 2 287 -2 115 -661 -94 -1 380
39 536 4 508 3 606 31 779 14 552 72 824 -29 141