AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.09.2017

TARTUS 121 s.r.o.
(historické názvy)

Od 05.02.2016 PROGRES BOJNICE s.r.o.

Od 08.01.2015 PROGRES BOJNICE s.r.o. v reštrukturalizácii

Od 09.03.2004 PROGRES BOJNICE s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.09.2017

Obchodná 39, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 09.03.2004 A. Hlinku 15, Bojnice, 97201


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2016 2015 2014 2013
16 952 140 490 147 273 616 524
119 119 119 139 549
119 119 119 139 549
119 119 119 41 688
96 267
1 594
16 793 140 371 147 154 476 657
105 000 105 000 396 336
105 000 105 000 354 310
42 026
16 600 28 998 40 519 64 316
1 600 13 998 39 276 21 383
1 600 13 998 39 276 21 383
1 243 39 946
15 000 15 000 2 987
193 6 373 1 635 16 005
1 1 14 503
192 6 372 1 635 1 502
40 318
40 318
2016 2015 2014 2013
16 952 140 490 147 273 616 524
-211 714 -790 090 -735 619 -390 729
6 640 6 640 6 639 6 639
6 640 6 640 6 639 6 639
41 888 41 888 41 888 41 887
665 665 665 665
665 665 665 665
-839 283 -784 811 -439 920 -25 462
-839 283 -784 811 -439 920 -25 462
578 376 -54 472 -344 891 -414 458
228 666 930 580 882 892 1 007 253
5 175 5 223 5 271 4 642
48 96
5 175 5 175 5 175 4 642
214 171 762 668 723 757 840 095
72 274 196 819 183 849 386 184
72 274 196 819 183 849 386 184
400 244 400 244 401 753
4 642 28 801 25 989 5 680
78 398 97 702 83 063 36 293
51 301 31 016 23 617 10 185
7 556 8 086 6 995
9 207 8 057 11 431 7 502
9 207 8 057 11 431 7 502
113 154 632 142 433 155 014