AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 25.06.2021

VESER, s. r. o. "v likvidácii"
(historické názvy)

Od 31.05.2021 VESER, s. r. o.

Od 26.06.2007 ČEZ Slovensko, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.05.2021

Suché Mýto 1, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81103
(historické adresy)

Od 14.01.2015 Mlynské nivy 48, Bratislava, 82109

Od 31.12.2014 Mlynské Nivy 48, Bratislava, 82109

Od 26.06.2007 Gorkého 3, Bratislava, 81101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[43] Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[53] Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 050 805 110 164 352 255 082 368 291 774 432 250 555 024 232 647 728 250 929 968 208 819 968
27 558 870 110 345 072 255 390 672 292 116 896 267 243 456 232 762 128 251 248 448 209 067 776 222 014 672
7 411 054 71 417 440 162 695 376 152 467 904 122 224 328 116 259 800 124 365 528 117 621 608 133 287 800
6 639 752 38 746 920 92 386 992 139 306 544 128 330 696 116 387 936 126 564 440 91 198 360 88 455 224
1 395 2 428 686 2 522 1 735 2 130 568 2 179
13 506 669 178 288 307 613 339 920 16 686 692 112 258 317 917 247 805 271 462
24 882 906 115 457 784 260 115 584 305 062 464 273 473 664 227 656 992 249 691 328 207 483 360 218 547 968
6 467 844 70 048 184 162 705 328 158 631 232 129 789 824 103 638 656 114 868 736 110 681 968 124 059 560
33 16 788 39 111 38 391 77 171 61 863 68 040 59 809 112 000
6 284 867 42 280 212 95 506 960 144 187 632 132 732 640 121 399 872 132 885 704 94 585 984 92 265 072
6 201 1 996 303 1 716 744 1 284 208 1 911 194 1 950 894 1 656 024 1 483 122 1 580 256
32 713 977 144 1 063 567 749 968 1 323 355 1 490 576 1 259 222 1 078 248 1 198 418
124 458 225 494 184 785 66 496 62 100 62 100 61 841 62 100 57 787
58 776 399 224 437 542 368 442 486 297 351 616 302 272 312 147 294 342
-209 746 394 441 30 850 99 302 39 442 46 602 32 689 30 627 29 709
1 995 2 385 2 924 4 450 167 396 24 292 17 463 16 855 42 561
1 011 4 260 4 656 6 043 6 021 3 331 3 621 2 455 2 266
1 011 4 260 4 656 6 043 6 021 3 331 3 621 2 455 2 266
24 224 443 788 71 462 755 132 266 276 220 658 168 095 299 599 279 499
12 096 731 665 864 68 412 155 383 8 523 147 357 434 23 648 353 567 206 757
2 675 964 -5 112 711 -4 724 919 -12 945 584 -6 230 216 5 105 122 1 557 121 1 584 417 3 466 698
1 298 062 -2 180 827 -3 169 020 -11 082 810 -12 044 609 7 547 343 3 107 487 3 492 208 5 306 396
13 16 954 861 427 3 183 022 3 000 499 1 003 28 321 12 497 14 057
1 29 259 349 728 848
29 16 9
1 243 340 728 848
13 16 953 525 11 541 56 744 27 972 11 769 13 209
860 902 3 171 452 3 000 443
33 349 41 012 365 819 1 916 500 471 037 95 941 139 251 157 771 191 000
1 983 26 131 91 885 32 367 863 3 219 26 962 6 400 895
1 883 26 100 91 882 32 365 861 3 035 26 960
100 31 3 2 2 184 2 6 400 895
26 076 5 254 7 362 4 375 10 406 2 129 4 058 1 278 1 250
256 462 1 870 045 366 142
5 290 9 627 10 110 9 713 93 626 90 593 108 231 150 093 188 855
-33 336 -24 058 495 608 1 266 522 2 529 462 -94 938 -110 930 -145 274 -176 943
2 642 628 -5 136 769 -4 229 311 -11 679 062 -3 700 754 5 010 184 1 446 191 1 439 143 3 289 755
-188 875 223 890 -32 430 -551 703 1 385 115 -13 553 296 238 1 805 131
2 880 704 263 52 723 2 883 5
-188 875 223 890 -32 430 -554 583 680 852 -66 276 293 355 1 805 126
2 642 628 -4 947 895 -4 453 201 -11 646 632 -3 149 051 3 625 069 1 459 744 1 142 905 1 484 624