AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.12.2021

KUL Slovakia s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 14.06.2011 KUL Slovakia s. r. o.

Aktuálna adresa od 18.02.2013

nám. Štefana Moysesa 31/3, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 15.05.2012 Laurinská 18, Bratislava, 81101

Od 14.06.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
18 303 1 518 777 1 148 445 1 308 234 1 881 307 1 167 243 797 615
1 119 985 1 022 809 1 148 130 1 144 664 595 482 649 450
10 000 10 000 10 000
1 109 985 1 012 809 1 138 130 1 144 664 595 482 649 450
1 093 074 941 194 1 011 433 971 282 395 944 398 071
16 911 71 615 126 697 173 382 199 538 251 379
18 303 398 792 125 636 160 104 736 643 571 761 148 165
22 49 25 339 82 11 179
15 327 351 667 114 816 134 119 540 269 564 275 126 635
1 400 257 487 93 721 103 840 499 721 500 237 78 643
11 703 9 264 18 869 28 474 37 028 15 586
2 224 84 916 2 226 1 805 3 520 48 452 47 992
2 976 47 103 10 771 25 960 196 035 7 404 10 351
2 976 47 103 10 771 25 960 196 035 7 404 10 351
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
18 303 1 518 777 1 148 445 1 308 234 1 881 307 1 167 243 797 615
16 780 205 841 186 931 206 081 153 577 113 887 16 722
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 500
200 341 181 432 200 581 148 077 108 387 11 192 10 494
-189 061 18 909 -19 150 52 504 39 690 97 195 728
1 523 1 312 936 961 514 1 102 153 1 727 730 1 053 356 780 893
264 7 610 82 607 157 629 232 735
1 523 1 093 081 713 352 744 482 1 194 186 894 465 547 541
1 233 163 624 37 397 330 728 875 361 511 115 12 253
5 790 4 602 3 333 5 446 1 245 1 755
290 2 090 1 727 358 535 39 375 2 026
921 577 669 626 410 063 312 844 342 730 531 507
895 3 686 4 780 3 898 1 262 617
218 960 244 212 345 281 447 039