AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.12.2021

KUL Slovakia s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 14.06.2011 KUL Slovakia s. r. o.

Aktuálna adresa od 18.02.2013

nám. Štefana Moysesa 31/3, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 15.05.2012 Laurinská 18, Bratislava, 81101

Od 14.06.2011 Klariská 7, Bratislava, 81103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 148 121 374 339 1 403 435 808 200 2 466 298 3 272 019 318 248 15 908
856 016 547 510 013 1 851 404 365 25 576 12 292
222 828 321 065 440 638 780 690 1 931 361 1 372 060 292 762
20 800 120 2 258
26 250 15 064
902 654 7 916 62 500 2 400 -2 932 -2 772
22 639 45 358 44 281 24 563 24 924 27 755 25 001
1 332 974 337 549 1 411 444 722 052 2 401 989 3 116 990 303 782
832 430 514 698 275 1 538 294 255
34 113 24 558 36 326 38 065 84 383 21 512 15 586 21 460 2 032
129 025 161 800 355 404 533 713 1 490 555 1 478 737 209 765
42 157 71 881 54 482 78 565 61 370 21 169 21 179 2 498 75
2 280 2 373 2 807 2 747 1 662 2 044 2 021
15 053 74 379 70 855 68 446 65 684 55 234 54 972 17 071 1 877
1 104 933 2 150 58 792 797
584
5 413 408 348 2 60 4
-184 853 36 790 -8 009 86 148 64 309 155 029 14 466 209
59 690 134 707 72 494 208 945 168 161 205 721 67 641 4
3 180 2 580 48 2 360 569 262 25 30
1 064
1 064
3 180 2 579 46 2 360 569 256 25
1 2 6 80
7 388 12 603 11 188 17 135 16 708 18 762 12 803 4 116 10 260
6 007 10 340
1 466 6 919 5 442 11 914 9 356 13 882 9 999
5 922 5 684 5 746 5 221 7 352 4 880 2 804
-4 208 -10 023 -11 140 -14 775 -16 139 -18 500 -12 778
-189 061 26 767 -19 149 71 373 48 170 136 529 1 688
7 858 1 18 869 8 480 39 334 960
-189 061 18 909 -19 150 52 504 39 690 97 195 728