AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.05.2022

APM Automotive Protection M, s. r. o. v konkurze
(historické názvy)

Od 22.05.2013 APM Automotive Protection M, s. r. o.

Od 10.05.2013 APM Automotive Protection M"s. r. o.

Od 06.05.2013 ANNO 2012, s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.05.2013

Marcheggská cesta 63, Stupava, 90031
(historické adresy)

Od 06.05.2013 Námestie SNP 22, Bratislava, 81101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[49] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[119] Zákonné rezervy (451A)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 109 792 3 061 586 3 349 895 3 440 479 2 747 550 1 186 647 781 551 1 060 705 148 071
839 591 839 591 739 670 672 206 667 103 56 791 39 900
191 847 191 847 135 170 67 706 62 603 56 791 39 900
174 487 174 487 135 170 67 706 62 603 56 791 39 900
17 360 17 360
647 744 647 744 604 500 604 500 604 500
604 500 604 500 604 500 604 500 604 500
43 244 43 244
2 093 196 2 044 990 2 386 694 2 659 941 2 079 985 1 110 169 740 961 1 060 615 148 020
906 051 906 051 1 015 078 1 347 855 542 905 553 741 334 583 21 180
575 765 575 765 534 524 464 032 417 542 318 021 212 630 21 180
1 192 1 192 8 262 5 074
330 460 330 460 472 292 253 649 125 363 235 720 121 953
-1 366 -1 366
625 100
165 614
165 614
1 083 265 1 083 265 1 339 269 1 290 431 1 301 623 538 191 332 907 769 116 80 085
1 014 691 1 014 691 1 181 089 1 194 716 1 224 655 477 118 246 004 613 868 68 349
77 338
1 014 691 1 014 691 1 181 089 1 117 378 1 224 655 477 118 246 004 613 868 68 349
65 894 65 894 158 180 93 895 56 589 44 898 65 554 134 209 10 952
2 680 2 680 1 820 20 379 16 175 21 349 21 039 784
103 880 55 674 32 347 21 655 69 843 18 237 73 471 270 319 67 935
53 781 53 781 32 347 18 379 69 843 17 947 7 373 2 982 1 476
50 099 1 893 3 276 290 66 098 267 337 66 459
177 005 177 005 223 531 108 332 462 19 687 690 90 51
2 237 2 237 763 332 462 937 690 90 51
174 768 174 768 222 768 108 000 18 750
2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 109 792 3 061 586 3 349 895 3 440 479 2 747 550 1 186 647 781 551 1 060 705 148 071
465 271 417 065 662 986 657 236 308 831 306 962 296 570 296 436 12 989
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
314 000 314 000 314 000 314 000
500 500 500 500 500 500 500 399
500 500 500 500 500 500 500 399
141 671 343 486 337 736 141 331 301 365 291 069 290 937 7 590
387 592 343 486 337 736 141 331 301 365 291 069 290 937 7 590
-245 921
4 100 -245 921 5 750 196 405 1 966 10 393 133 283 447 7 989
2 644 521 2 644 521 2 683 684 2 780 767 2 438 719 879 685 484 981 764 269 119 580
98 781 98 781 112 873 66 422 17 820 -8 838 308 286
79 438 79 438 91 205 43 925 10 964 -6 651
5 913 5 913 4 673 2 836 417 -2 187 308 286
13 430 13 430 16 995 19 661 6 439
658 1 500
658 1 500
18 593
1 950 637 1 950 637 1 933 733 2 229 174 2 153 756 823 473 446 331 733 325 118 080
1 599 150 1 599 150 1 637 706 2 026 391 2 069 124 757 751 396 080 634 049 111 685
41 622
1 599 150 1 599 150 1 637 706 1 984 769 2 069 124 757 751 396 080 634 049 111 685
14 753 14 753 139 300 14 500 14 500 4 000
49 300 49 300 43 148 44 845 40 190 42 139 32 576 4 019
170 161 170 161 27 953 42 479 20 678 18 441 14 241 5 213
108 168 108 168 60 771 81 701 4 489 3 099 3 434 82 244 2 395
9 105 9 105 24 855 19 258 4 775 2 043 7 800
29 265 29 265 32 385 27 242 24 253 7 642 8 342
26 565 26 565 26 565 27 242 24 253 7 642 7 642
2 700 2 700 5 820 700
565 838 565 838 604 693 457 929 242 890 18 815
20 000 30 000 30 000
3 225 2 476 15 502
3 225 2 476
15 502