AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.05.2022

APM Automotive Protection M, s. r. o. v konkurze
(historické názvy)

Od 22.05.2013 APM Automotive Protection M, s. r. o.

Od 10.05.2013 APM Automotive Protection M"s. r. o.

Od 06.05.2013 ANNO 2012, s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.05.2013

Marcheggská cesta 63, Stupava, 90031
(historické adresy)

Od 06.05.2013 Námestie SNP 22, Bratislava, 81101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 068 546 6 831 298 4 808 625 4 178 637 3 943 204 1 262 584
4 100 2 156 303 6 831 298 4 853 735 4 179 137 3 943 508 1 307 362 1 500 587 142 054
36 720 4 160 844 360 358 108 031
2 245 532 6 382 107 4 341 320 25 3 301 369 983 911 1 439 582 142 054
-2 385 73 607 282 444 4 008 278 874 164 626 54 320
-174 601 221 831 148 141
4 100 10 999 4 574 10 872
76 758 149 179 34 238 14 260 2 907 50 794 6 685
2 368 913 6 694 244 4 545 143 4 148 657 3 915 694 1 297 067 1 134 624 131 542
1 409 37 460 579 969 1 516 500 139 588
963 371 3 348 168 2 181 871 2 158 986 1 089 311 261 448 851 000 19 659
785 651 2 347 615 1 514 718 624 922 456 106 324 606 209 143 111 853
606 168 841 642 722 852 738 147 833 190 555 176 71 543
433 551 572 779 500 614 515 435 602 021 406 621 50 808
150 161 214 363 171 768 176 654 193 762 128 113 17 425
22 456 54 500 50 470 46 058 37 407 20 442 3 310
797 1 799 1 613 1 564 709 716 97
22 797 22 531 20 707 14 445 9 098
22 797 22 531 20 707 14 445 9 098
21 805 678 7 163 2 980 228
11 517 110 418 63 420 17 199 5 433 3 455 2 613 30
4 100 -212 610 137 054 308 592 30 480 27 814 10 295 365 963 10 512
318 115 981 762 1 074 576 801 000 878 684 530 926 433 759 10 542
30 217 35 2 19 8 2
23 1 16 8 2
23 1 16 8 2
7 217 35 1
3
33 311 39 778 24 776 17 683 7 540 1 627 839 130
27 600 27 575 18 962 8 527 3 458 52
27 600 27 575 18 962 8 527 3 458 52
25 29 47 44 16 100
5 711 12 178 5 785 9 109 4 038 1 559 739 130
-33 311 -39 748 -24 559 -17 648 -7 538 -1 608 -831 -128
4 100 -245 921 97 306 284 033 12 832 20 276 8 687 365 132 10 384
91 556 87 628 10 866 9 883 8 554 81 685 2 395
91 556 87 628 10 866 9 883 8 554 81 685 2 395
4 100 -245 921 5 750 196 405 1 966 10 393 133 283 447 7 989