AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.11.2022

Business solution media, s. r. o.
(historické názvy)

Od 29.11.2023 Bexter s. r. o.

Od 05.10.2020 Czech Advisory Group s.r.o.

Od 22.07.2013 Service Consulting, s. r. o.

Od 31.07.2010 PROXENTA Trading System, s. r. o.

Od 24.03.2010 PTS - Proxenta Trading System, s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.11.2023

Sokolovská 10, Košice - Mestská Časť Západ, 04011
(historické adresy)

Od 30.11.2022 Sibírska 1329/2, Holíč, 90851

Od 01.08.2022 Potočná 169/85, Skalica, 90901

Od 21.08.2018 Žižkova 9, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102

Od 12.02.2014 Plynárenská 7/A, Bratislava, 82109

Od 22.07.2013 Plynárenskej 7/A, Bratislava, 82109

Od 24.03.2010 Röntgenova 26, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
73 207 409 614 429 005 756 736 738 056 527 502 361 353 239 668 160 087 79 018
73 191 409 614 421 282 756 640 737 946 527 502 361 329 239 668 159 687 79 018
16 7 723 96 110 24 400
205 428 413 102 409 993 683 018 538 022 504 925 354 350 229 863 155 928 75 026
7 158 23 326 25 714 46 370 78 632 60 114 17 256 9 305 4 356 17
121 823 288 707 261 542 454 189 377 002 358 638 269 522 186 589 143 555 75 009
13 814 48 679 96 283 166 354 76 892 82 522 67 526 31 496 730
147 3 189 3 395 3 223 3 223 2 753 46 2
14 099 14 179 14 016 11 874 1 578 171
44 297 29 562
4 090 5 460 9 043 1 008 695 727 2 471 7 287
-132 221 -3 488 19 012 73 718 200 034 22 577 7 003 9 805 4 159 3 992
-55 790 97 581 134 026 256 081 282 312 108 750 74 551 43 774 11 776 3 992
1 2 1
1 2 1
2 288 4 389 1 666 693 609 235 157 88 703 472
2 152 4 179 1 483 478 265 18 53 438 402
136 210 183 215 344 217 104 88 265 70
-2 288 -4 389 -1 666 -693 -609 -235 -157 -87 -701 -471
-134 509 -7 877 17 346 73 025 199 425 22 342 6 846 9 718 3 458 3 521
3 253 2 776 16 592 44 754 3 697 2 030 3 456 1 007 810
-134 509 -11 130 14 570 56 433 154 671 18 645 4 816 6 262 2 451 2 711