AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.01.2018

T.M.B. s.r.o., v likvidácii
(historické názvy)

Od 30.05.2009 T.M.B. s.r.o.

Od 30.06.2004 TOP MEN, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.12.2015

Súľovského 101, Rajecké Teplice, 01313
(historické adresy)

Od 02.10.2008 Mikovíniho 19, Žilina, 01015

Od 30.06.2004 J. Vuruma 6, Žilina, 01001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
26 292 80 167 76 316 50 785 30 350
54 243 30 350 30 276
18 000 56 167 15 280
10 000 8 917
40 785 30 350 21 250
8 292 24 000 60 000
1 036
26 412 62 163 116 729 2 800
658 109
19 415 32 778 11 411 48 732 31 909 50 442
7 031 14 287 20 430
18 037 10 672 9 986
1 155 793
3 836 17 967 2 896 13 640
15 000 77 272 1 892
-672 672 1 268
-34 -385 2 315
-120 18 004 -40 413 446
-8 446 9 102 -16 561 178
1 1 107 1 215 1 060
6 373 15 485 22 579
6 373 15 485 22 579
1
5 248 1 641 1 285
67 116 107 5 511 -1 559 -20 166
14 781 16 782 6 541
1 1
67 116 107
-67 -116 -106
-187 17 888 -40 519
960 960
-187 16 928 -41 479