AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.07.1995

VALDEC - SSC spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 25.08.2016

Veľkoblahovská 6750, Dunajská Streda, 92901
(historické adresy)

Od 17.12.2012 Lieskovec 13, Bratislava, 82106

Od 25.01.1996 Mlynské nivy 70, Bratislava, 82105

Od 05.07.1995 Komárovská 17, Bratislava, 82106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[32] Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015
15 682 15 681 327 435 135 156 55 175 6 639
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
15 682 15 681 277 435 85 156 55 175 6 639
15 360 15 360 248 765 73 333 46 709
2 334 2 334 62 765 49 333 46 709
2 334 2 334 62 765 49 333 46 709
186 000 24 000
13 026 13 026
322 321 28 670 11 823 8 466 6 639
322 321 5 345 3 656 7 972 6 639
23 325 8 167 494
2020 2019 2018 2017 2016 2015
15 682 15 681 327 435 135 156 55 175 6 639
-218 600 -218 601 7 243 8 442 26 321 5 649
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664
664 664 664 664
-225 903 -61 1 140 -19 364 -1 132 -480
40 653 40 653 40 654 20 150 -142
-266 556 -40 714 -39 514 -39 514 -990 -480
-225 843 -1 200 20 503 20 814 -510
234 282 234 282 320 192 126 714 28 854 990
234 124 234 124 320 192 126 714 28 854 990
180 043 180 043 164 795 68 218 12 060 30
180 043 180 043 164 795 68 218 12 060 30
800 800
2 787 1 975 1 849
7 619 7 619 28 541 9 661 1 088
46 462 46 462 124 069 46 060 13 057 960
158 158