AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.03.2006

VULPES, s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.11.1996 Agro plus, s.r.o.

Aktuálna adresa od 17.04.2009

Na Štyridsiatku 7, Bratislava, 81106
(historické adresy)

Od 27.12.2004 Novosvetská 24, Bratislava, 81106

Od 19.11.1996 Hečkova 68, Senec, 90301


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[13] Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
[23] Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 751 3 743 3 736 122 261 122 254 121 927 43 200 43 173 43 046 43 019 42 919
3 713 3 645 3 578 82 211 82 144 82 076 3 309 3 242 3 174
3 713 3 645 3 578 82 211 82 144 82 076 3 309 3 242 3 174
78 700 78 700 78 700
3 713 3 645
3 578 3 511 3 444 3 376 3 309 3 242 3 174
38 98 158 40 050 40 110 39 851 39 891 39 931 39 872 43 019 42 919
3 107 3 039
3 107 3 039
38 98 158 40 050 40 110 39 851 39 891 39 931 39 872 39 912 39 880
38 98 158 217 277 18 58 98 39 79 47
39 833 39 833 39 833 39 833 39 833 39 833 39 833 39 833
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3 751 3 743 3 736 122 261 122 254 121 927 43 200 43 173 43 046 43 019 42 919
-119 134 -118 824 -118 512 -9 146 -8 343 -7 360 -6 557 -5 248 -3 969 -2 692 -1 410
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
-125 463 -125 153 -15 786 -14 983 -14 000 -13 197 -11 888 -10 609 -9 332 -8 050 -7 269
-311 -311 -109 366 -803 -983 -803 -1 309 -1 279 -1 277 -1 282 -781
122 885 122 567 122 248 131 407 130 597 129 287 49 757 48 421 47 015 45 711 44 329
112 075 112 057 43 185 43 166 43 148 42 630 42 112 41 598 40 984
10 810 10 510 79 063 88 241 87 449 86 657 7 645 6 823 6 031 45 711 44 329
10 780 10 480 79 033 88 211 87 419 86 627 7 135 6 343 5 551 45 231 44 329
480 480 480 480
30 30 30 30 30 30 30