AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2005

ARCCUSS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.12.2019

Dolný val 574/7, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 05.04.2005 648, Rosina, 01322

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
36 814 28 858 33 774 35 292 41 045 30 841 20 976 54 165 64 185
35 363 27 939 33 772 35 264 37 963 30 840 19 954 52 876 64 185
3 070
1 451 919 2 28 12 1 1 022 1 289
64 696 65 964 45 959 38 152 59 017 37 408 37 864 38 774 54 369
43
42 939 20 020 17 171 14 935 16 050 17 164 16 012 20 915 27 842
6 097 5 983 5 664 5 913 4 759 4 612 5 816 3 465 9 197
4 987 5 045 4 595 4 003 4 003 4 524 5 197 2
14 470 18 870 12 637 10 560 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559
3 068
-7 081 12 466 5 142 1 210 20 226 -834 -948 3 357 3 888
3 241 3 580 750 1 531 352 1 383 1 228 478 2 881
-27 882 -37 106 -12 185 -2 860 -17 972 -6 567 -16 888 15 391 9 816
-13 716 1 936 10 937 14 416 17 154 9 064 -1 874 28 496 27 146
1
1
1 892 770 573 1 686 3 394 4 087 5 462 6 957 8 531
270 669 427 1 491 3 164 3 831 5 160 6 645 8 161
1 622 101 146 195 230 256 302 312 370
-1 892 -770 -573 -1 686 -3 394 -4 087 -5 462 -6 956 -8 531
-29 774 -37 876 -12 758 -4 546 -21 366 -10 654 -22 350 8 435 1 285
960 960 960 960
-29 774 -37 876 -12 758 -4 546 -22 326 -11 614 -23 310 7 475 1 285